Obec Košolná oznamuje, že elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je :  obeckosolna@stonline.sk

TOP-SITE