Posledná rozlúčka s našim slávnym rodákom majstrom Ignácom Bizmayerom bude v stredu 21.augusta 2019 o 15.00 na cintoríne v Modre.

TOP-SITE