Zápisnica č.06/2016 (1,5 MB | 119x stiahnuté)
 zápisnica zo zasadnutia OZ

uznesenia zo zasadnutia OZ

  Žiadosť o zriadenie VO (68,9 kB | 47x stiahnuté)
 príloha č. 1

  Žiadosť o odkúpenie pozemku (94,2 kB | 78x stiahnuté)
 príloha č. 2

 príloha č. 3

  Návrh kúpnej zmluvy (113,3 kB | 55x stiahnuté)
 príloha č. 4

 príloha č. 5

  Štatút obecnej knižnice (22,5 kB | 37x stiahnuté)
 príloha č. 6

  Rozpočtové opatrenie č. 02/2016 (17,0 kB | 26x stiahnuté)
 príloha č. 7

  Rozpočtové opatrenie č. 03/2016 (15,0 kB | 26x stiahnuté)
 príloha č. 8

  Rozpočtové opatrenie č. 04/2016 (19,0 kB | 29x stiahnuté)
 príloha č. 9

  rozpočtové opatrenie č. 5/2016 (14,5 kB | 0x stiahnuté)
príloha č. 10

  kontroly uložené OZ hlavnej kontrolórke (582,8 kB | 80x stiahnuté)
príloha č. 11

 

 

TOP-SITE