Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať o webovej stránke trnavských notárov / súdnych komisárov : www.porucitel.sk 

Na tejto stránke nájdete základné informácie o dedení, kontaktné údaje na notárov pôsobiacich v okrese Trnava a elektronickú službu : Žiadosť o urýchlenie dedičského konania.

Webová stránka : www.porucitel.sk má za cieľ bližšie informovať verejnosť o postupe v rámci dedenia po zomrelej fyzickej osobe a skvalitniť tak samotný priebeh dedičského konania.

Vzhľadom k tomu, že ide o pilotný projekt, dovoľujeme si Vás informovať, že táto služba je lokálna, určená obciam okresu Trnava.

  základné informácie o dedení (1,4 MB | 13x stiahnuté)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP-SITE