Popri rôznych náboženských modlitebných spolkoch, ktoré v obci existovali pred mnohými desaťročiami, tu malo veľký vplyv pôsobenie Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Tento spolok označovaný skratkou SVV existuje v obci dodnes. K vonkajším prejavom spolku patrila najmä pravidelná účasť na pútiach a procesiách, najmä v Šaštíne.

TOP-SITE