VÝBOR MO JDS KOŠOLNÁ

Predseda: Lýdia Hudeková
Tajomník: Jozef Lapšanský
Pokladník: Agneša Behúlová
Členovia: Mária Hrčková, Miroslav Kurňava, Gabriela Mihoková, Anna Poláčková a Emília Voleková.

Čestný predseda: Milan Greguš

REVÍZNA KOMISIA

Predseda: Ivan Halaksa
Členovia: Ľudmila Bačíková a Vlasta Behúlová


VÝROČNÉ SPRÁVY

TOP-SITE