Oficiálnu stránku Dobrovoľného hasičského zboru obce Košolná nájdete tu : http://www.dhzkosolna.sk/

 

Zloženie Výboru Dhz Košolná
predseda, pokladník Mgr. Igor Rábara
veliteľ Ing. Ľubomír Tollarovič
tajomník Lea Loučková
strojník Mgr. Marián Mihok
referent mládeže Matúš Štefanovič
organizačný referent Soňa Hornáková
člen výboru Ľubomír Tollarovič
revízori: Jozef Vachan
Patrik Daniš

 

HODNOTIACE SPRÁVY

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2017 (103,0 kB | 30x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016 (358,2 kB | 87x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015 (87,5 kB | 75x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014 (93,0 kB | 29x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013 (28,5 kB | 56x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012 (33,1 kB | 49x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011 (35,6 kB | 53x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010 (30,0 kB | 34x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009 (31,5 kB | 29x stiahnuté)

 

TOP-SITE