Oficiálnu stránku Dobrovoľného hasičského zboru obce Košolná nájdete tu : http://www.dhzkosolna.sk/

 

Zloženie Výboru Dhz Košolná
predseda, pokladník Mgr. Igor Rábara
veliteľ Ing. Ľubomír Tollarovič
tajomník Mgr. Veronika Kramárová
strojník Mgr. Marián Mihok
referent mládeže Ing. Matúš Štefanovič
organizačný referent Soňa Hornáková
člen výboru Ľubomír Tollarovič
revízori: Jozef Vachan
Patrik Daniš

 

HODNOTIACE SPRÁVY

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2018 (94,0 kB | 31x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2017 (103,0 kB | 69x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016 (358,2 kB | 98x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015 (87,5 kB | 85x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014 (93,0 kB | 37x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013 (28,5 kB | 69x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012 (33,1 kB | 64x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011 (35,6 kB | 68x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010 (30,0 kB | 40x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009 (31,5 kB | 36x stiahnuté)

 

TOP-SITE