Oficiálnu stránku Dobrovoľného hasičského zboru obce Košolná nájdete tu : http://www.dhzkosolna.sk/

 

Zloženie Výboru Dhz Košolná
predseda, pokladník Mgr. Igor Rábara
veliteľ Ing. Ľubomír Tollarovič
tajomník Mgr. Veronika Kramárová
strojník Mgr. Marián Mihok
referent mládeže Ing. Matúš Štefanovič
organizačný referent Soňa Hornáková
člen výboru Ľubomír Tollarovič
revízori: Jozef Vachan
Patrik Daniš

 

HODNOTIACE SPRÁVY

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2019 (105,0 kB | 21x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2018 (94,0 kB | 39x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2017 (103,0 kB | 83x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016 (358,2 kB | 102x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015 (87,5 kB | 87x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014 (93,0 kB | 41x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013 (28,5 kB | 79x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012 (33,1 kB | 67x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011 (35,6 kB | 72x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010 (30,0 kB | 41x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009 (31,5 kB | 39x stiahnuté)

 

TOP-SITE