Oficiálnu stránku Dobrovoľného hasičského zboru obce Košolná nájdete tu : http://www.dhzkosolna.sk/

 

Zloženie Výboru Dhz Košolná
predseda, pokladník Mgr. Igor Rábara
veliteľ Ing. Ľubomír Tollarovič
tajomník Mgr. Veronika Kramárová
strojník Mgr. Marián Mihok
referent mládeže Ing. Matúš Štefanovič
organizačný referent Soňa Hornáková
člen výboru Ľubomír Tollarovič
revízori: Jozef Vachan
Patrik Daniš

 

HODNOTIACE SPRÁVY

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2019 (105,0 kB | 22x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2018 (94,0 kB | 45x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2017 (103,0 kB | 91x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016 (358,2 kB | 106x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015 (87,5 kB | 87x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014 (93,0 kB | 41x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013 (28,5 kB | 88x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012 (33,1 kB | 71x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011 (35,6 kB | 77x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010 (30,0 kB | 41x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009 (31,5 kB | 41x stiahnuté)

 

TOP-SITE