Oficiálnu stránku Dobrovoľného hasičského zboru obce Košolná nájdete tu : http://www.dhzkosolna.sk/

 

Zloženie Výboru Dhz Košolná
predseda, pokladník Mgr. Igor Rábara
veliteľ Ing. Ľubomír Tollarovič
tajomník Lea Loučková
strojník Mgr. Marián Mihok
referent mládeže Matúš Štefanovič
organizačný referent Soňa Hornáková
člen výboru Ľubomír Tollarovič
revízori: Jozef Vachan
Patrik Daniš

 

HODNOTIACE SPRÁVY

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2017 (103,0 kB | 17x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016 (358,2 kB | 68x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015 (87,5 kB | 71x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014 (93,0 kB | 25x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013 (28,5 kB | 49x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012 (33,1 kB | 44x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011 (35,6 kB | 47x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010 (30,0 kB | 28x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009 (31,5 kB | 25x stiahnuté)

 

TOP-SITE