Oficiálnu stránku Dobrovoľného hasičského zboru obce Košolná nájdete tu : http://www.dhzkosolna.sk/

 

Zloženie Výboru Dhz Košolná
predseda, pokladník Mgr. Igor Rábara
veliteľ Ing. Ľubomír Tollarovič
tajomník Lea Loučková
strojník Mgr. Marián Mihok
referent mládeže Matúš Štefanovič
organizačný referent Soňa Hornáková
člen výboru Ľubomír Tollarovič
revízori: Jozef Vachan
Patrik Daniš

 

HODNOTIACE SPRÁVY

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016 (358,2 kB | 23x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015 (87,5 kB | 58x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014 (93,0 kB | 16x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013 (28,5 kB | 40x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012 (33,1 kB | 25x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011 (35,6 kB | 26x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010 (30,0 kB | 15x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009 (31,5 kB | 16x stiahnuté)

 

TOP-SITE