Oficiálnu stránku Dobrovoľného hasičského zboru obce Košolná nájdete tu : http://www.dhzkosolna.sk/

 

Zloženie Výboru Dhz Košolná
predseda, pokladník Mgr. Igor Rábara
veliteľ Ing. Ľubomír Tollarovič
tajomník Lea Loučková
strojník Mgr. Marián Mihok
referent mládeže Matúš Štefanovič
organizačný referent Soňa Hornáková
člen výboru Ľubomír Tollarovič
revízori: Jozef Vachan
Patrik Daniš

 

HODNOTIACE SPRÁVY

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2017 (103,0 kB | 23x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016 (358,2 kB | 85x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015 (87,5 kB | 73x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014 (93,0 kB | 26x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013 (28,5 kB | 55x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012 (33,1 kB | 46x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011 (35,6 kB | 50x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010 (30,0 kB | 32x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009 (31,5 kB | 27x stiahnuté)

 

TOP-SITE