Oficiálnu stránku Dobrovoľného hasičského zboru obce Košolná nájdete tu : http://www.dhzkosolna.sk/

 

Zloženie Výboru Dhz Košolná
predseda, pokladník Mgr. Igor Rábara
veliteľ Ing. Ľubomír Tollarovič
tajomník Mgr. Veronika Kramárová
strojník Mgr. Marián Mihok
referent mládeže Ing. Matúš Štefanovič
organizačný referent Soňa Hornáková
člen výboru Ľubomír Tollarovič
revízori: Jozef Vachan
Patrik Daniš

 

HODNOTIACE SPRÁVY

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2018 (94,0 kB | 20x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2017 (103,0 kB | 47x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016 (358,2 kB | 94x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015 (87,5 kB | 82x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014 (93,0 kB | 32x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013 (28,5 kB | 58x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012 (33,1 kB | 54x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011 (35,6 kB | 58x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010 (30,0 kB | 34x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009 (31,5 kB | 32x stiahnuté)

 

TOP-SITE