Oficiálnu stránku Dobrovoľného hasičského zboru obce Košolná nájdete tu : http://www.dhzkosolna.sk/

 

Zloženie Výboru Dhz Košolná
predseda, pokladník Mgr. Igor Rábara
veliteľ Ing. Ľubomír Tollarovič
tajomník Lea Loučková
strojník Mgr. Marián Mihok
referent mládeže Matúš Štefanovič
organizačný referent Soňa Hornáková
člen výboru Ľubomír Tollarovič
revízori: Jozef Vachan
Patrik Daniš

 

HODNOTIACE SPRÁVY

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2017 (103,0 kB | 10x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016 (358,2 kB | 60x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015 (87,5 kB | 67x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014 (93,0 kB | 21x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013 (28,5 kB | 45x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012 (33,1 kB | 38x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011 (35,6 kB | 42x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010 (30,0 kB | 24x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009 (31,5 kB | 21x stiahnuté)

 

TOP-SITE