Oficiálnu stránku Dobrovoľného hasičského zboru obce Košolná nájdete tu : http://www.dhzkosolna.sk/

 

Zloženie Výboru Dhz Košolná
predseda, pokladník Mgr. Igor Rábara
veliteľ Ing. Ľubomír Tollarovič
tajomník Mgr. Veronika Kramárová
strojník Mgr. Marián Mihok
referent mládeže Ing. Matúš Štefanovič
organizačný referent Soňa Hornáková
člen výboru Ľubomír Tollarovič
revízori: Jozef Vachan
Patrik Daniš

 

HODNOTIACE SPRÁVY

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2018 (94,0 kB | 25x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2017 (103,0 kB | 52x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016 (358,2 kB | 96x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015 (87,5 kB | 84x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014 (93,0 kB | 36x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013 (28,5 kB | 63x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012 (33,1 kB | 59x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011 (35,6 kB | 63x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010 (30,0 kB | 39x stiahnuté)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009 (31,5 kB | 35x stiahnuté)

 

TOP-SITE