Informácia pre voliča (22,9 kB | 117x stiahnuté)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môžu strany doručiť na e-mailovú adresu : obeckosolna@stonline.sk.

Obec Košolná oznamuje, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžu voliči doručiť na e-mailovú adresu obce : obeckosolna@stonline.sk. Hlasovacie preukazy budú žiadateľom zaslané poštou do 28.2.2019 pre prvé kolo a do 14.3.2019 pre druhé kolo. Osobne si možno voličský preukaz prevziať do 15.3.2019 pre prvé kolo a do 29.3.2019 pre druhé kolo na obecnom úrade v Košolnej v čase stránkových hodín.

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

  Zoznam kandidátov na prezidenta SR (39,1 kB | 41x stiahnuté)
TOP-SITE