Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou : dedackova@kosolna.eu.sk

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je :  dedackova@kosolna.eu.sk

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

  Rozhodnutie predsedu NR SR zo 4.novembra 2019 (142,7 kB | 17x stiahnuté)
  Informácia pre voličov (23,7 kB | 15x stiahnuté)

http://www.minv.sk/?nr20-vzory1

(Tento príspevok bude odstránený 28.02.2020 00:00)

TOP-SITE