Obec Košolná oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Košolná  je    21,11 %.

  Oznámenie o úrovni vytriedenia KO - 2019 (7,2 kB | 12x stiahnuté)
  Výpočet úrovne vytriedenia KO - 2019 (20,9 kB | 14x stiahnuté)

 

 

TOP-SITE