Nakoľko sa v poslednom období vo zvýšenom počte túlajú po obci psy, žiadame chovateľov a majiteľov psov, aby zamedzili ich voľnému pohybu v obci bez dozoru. V prípade, že sa bude pes bez dozoru túlať v obci, bude odchytený a na náklady majiteľa umiestnený v útulku.

TOP-SITE