• 20.02.2020
  • 18:00
  • Zasadačka OÚ
  Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2019 (1,0 MB | 16x stiahnuté)
  Plnenie príjmov 2019 (26,7 kB | 18x stiahnuté)
  Plnenie výdavkov 2019 (144,3 kB | 16x stiahnuté)
  zámer predaja majetku obce (500,9 kB | 95x stiahnuté)

 

TOP-SITE