• 11.12.2019
  • 17:00
  • Zasadačka obecného úradu
  Návrh VZN Obce Košolná o miestnych daniach (93,0 kB | 48x stiahnuté)
  Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj (61,4 kB | 59x stiahnuté)
  RO 5/2019 (27,0 kB | 11x stiahnuté)
  RO 6/2019 (28,5 kB | 30x stiahnuté)
  RO 7/2019 (29,0 kB | 24x stiahnuté)
  RO 8/2019 (25,0 kB | 14x stiahnuté)
  RO 9/2019 (29,0 kB | 24x stiahnuté)
  RO 10/2019 (26,0 kB | 29x stiahnuté)
TOP-SITE