• 08.06.2018
  • 12:00
  • Obec košolná

Skúška sirén bude vykonaná 2-minutovým stálym tónom

TOP-SITE