• 14.12.2018
  • 12:00
  • Obec Košolná

Skúška sirén bude vykonaná 2-minutovým vysielaním Slovenského rozhlasu

TOP-SITE