• 25.01.2020
  • 14:00
  • Nájomné bytové domy v obci

Oznamujeme nájomníkom bytových domov, že dňa 25.01.2020, t.j. v sobotu, v čase od 08:00 bude vykonaná bezplatná revízia plynových kotlov.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o spoluprácu a bezproblémové sprístupnenie plynového kotla revíznemu technikovi.

TOP-SITE