december 2019

Zasadnutie OZ

  • 11.12.2019
  • 17:00
  • Zasadačka obecného úradu
  Návrh VZN Obce Košolná o miestnych daniach (93,0 kB | 26x stiahnuté)
  Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj (61,4 kB | 42x stiahnuté)
  RO 5/2019 (27,0 kB | 2x stiahnuté)
  RO 6/2019 (28,5 kB | 2x stiahnuté)
  RO 7/2019 (29,0 kB | 2x stiahnuté)
  RO 8/2019 (25,0 kB | 2x stiahnuté)
  RO 9/2019 (29,0 kB | 1x stiahnuté)
  RO 10/2019 (26,0 kB | 4x stiahnuté)
TOP-SITE