DHZ Košolná oznamuje občanom, že v termíne od 09. do 19. januára 2019 vykoná preventívne protipožiarne prehliadky v objektoch s popisným číslom 61 – 120.

(Tento príspevok bude odstránený 20.01.2019 13:42)

TOP-SITE