Športový klub KROTON – Košolná, ktorý prevádzkuje posilňovňu v Košolnej, oznamuje občanom – cvičencom, že od stredy 24. júna 2020 otvára posilňovňu aj pre nečlenov klubu.

Posilňovňa bude otvorená v dňoch: pondelok, streda, piatok v čase od 17:00 do 20:00 hod.

Cvičiť budú môcť cvičenci za podmienok:

  • že budú zdraví
  • pri vstupe si prinesú vždy čistý uterák
  • vlastný pohár alebo fľašu na pitný režim
  • použijú dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk

V posilňovni sa v čase cvičenia môže nachádzať max. 7 osôb vrátane dozoru v posilňovni. Akékoľvek otázky ohľadne posilňovne adresujte predsedovi klubu, príp. dozoru pri cvičení.

TOP-SITE