Bowling Motel Horné Orešany príjme do trvalého pracovného pomeru pomocnú pracovnú silu do kuchyne s nástupom ihneď. Záujemcovia sa môžu hlásiť prípadne informovať u pani Královičovej na mobilnom čísle 0917/143 378.

TOP-SITE