Obec Košolná oznamuje, že za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 bola vymenovaná:

Hana Dedáčková, Košolná 14, 0903/711073, obeckosolna@stonline.sk

e-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je

obeckosolna@stonline.sk

 

TOP-SITE