Nosenie rúšok 

  Nosenie rúšok-opatrenie z 19.5.2020 (107,9 kB | 8x stiahnuté)

Hromadné podujatia 

  Hromadné podujatia - opatrenie 19.5.2020 (117,6 kB | 7x stiahnuté)

Otváranie prevádzok 

  Otvorenie prevádzok - opatrenie z 19.5.2020 (146,5 kB | 7x stiahnuté)

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca šk.roka 2019/2020 

  Materské školy - podmienky otvorenia od 1.6.20 (699,8 kB | 11x stiahnuté)

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca šk.roka 2019/2020 

TOP-SITE