KONTAKTNÉ ÚDAJE

Obec Košolná – obecný úrad
Košolná 44
SK-919 01  Suchá nad Parnou
Telefón 1: +421 33 5580120
Telefón 2: +421 33 5340517
Fax: +421 33 5580120
E-mail
obec@kosolna.eu.sk
Č. účtu: SK94 0200 0000 0000 1322 7212          Č. účtu: SK88 5600 0000 0010 5460 2001

 

 

 

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 07:30  – 16:00

Utorok:     nestránkový deň

Streda:      07:30 – 17:00

Štvrtok:     nestránkový deň

Piatok:      07:30 – 12:00

 

ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU

Hana Dedáčková

Telefón: +421 33 5340517, +421 911 773534, E-mail: dedackova@kosolna.eu.sk
Zodpovednosť: správa daní a poplatkov, stavebná agenda, personálna a mzdová agenda, osvedčovanie podpisov a listín, evidencia obyvateľov, evidencia súpisných čísel, evidencia SHR, príprava projektov – Environmentálny fond, MF SR, …

Lea Loučková

Telefón: +421 33 5580120, +421 911 773534, E-mail: louckova@kosolna.eu.sk
Zodpovednosť: účtovníctvo, rozpočtovníctvo, fakturácia, majetok,  osvedčovanie podpisov a listín, správa webového sídla, príprava projektov – ÚPSVaR, Úrad Vlády SR, MF SR, …

Mária Izakovičová

Telefón: +421 33 5580120, +421 911 773534, E-mail: izakovicova@kosolna.eu.sk
Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne, podateľňa,  evidencia došlej a odoslanej pošty, pokladníčka OÚ, osvedčovanie podpisov a listín


Sadzobník Správnych Poplatkov
overenie listiny:
v sloveskom jazyku 2,00 €/ strana
overenie pospisu 2,00 €/ podpis
vydanie potvrdenia o trvalom pobyte 5,00 €
miestne zisťovanie 16,50 €
vydanie rybárskeho lístka:
týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 7,00 €
trojročný 17,00 €
ohlásenie drobnej stavby:
právnická osoba 30,00 €
fyzická osoba 10,00 €
udelenie individuálnej licencie:
výherné prístroje 1 500,00 €
povolenie na zvláštne užívanie:
miestnych komunikácií 80,00 €
TOP-SITE