KONTAKTNÉ ÚDAJE

Obec Košolná – obecný úrad
Košolná 44
SK-919 01  Suchá nad Parnou
Telefón 1: +421 33 5580120
Telefón 2: +421 33 5340517
Fax: +421 33 5580120
E-mail
: obeckosolna@stonline.sk
Č. účtu: SK94 0200 0000 0000 1322 7212

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 07:30  – 16:00

Utorok:     nestránkový deň

Streda:      07:30 – 17:00

Štvrtok:     nestránkový deň

Piatok:      07:30 – 12:00

 

ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU

Hana Dedáčková

Telefón: +421 33 5580120, +421 911 773534, E-mail:obeckosolna@stonline.sk
Zodpovednosť: správa daní a poplatkov, stavebná agenda, personálny manažment, osvedčovanie podpisov a listín, evidencia obyvateľov, mzdy, 

Lea Loučková

Telefón: +421 33 5580120, +421 911 773534, E-mail: obeckosolna@stonline.sk
Zodpovednosť: účtovníctvo, rozpočtovníctvo, fakturácia, pokladníčka OÚ,  evidencia došlej a odoslanej pošty,  osvedčovanie podpisov a listín, projekty – ÚPSVaR, 


Sadzobník Správnych Poplatkov
overenie listiny:
v sloveskom jazyku 2,00 €/ strana
v cudzom jazyku 3,00 €/ strana
overenie pospisu 2,00 €/ podpis
vydanie potvrdenia o trvalom pobyte 5,00 €
miestne zisťovanie 16,50 €
vydanie rybárskeho lístka:
týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 7,00 €
trojročný 17,00 €
ohlásenie drobnej stavby:
právnická osoba 30,00 €
fyzická osoba 10,00 €
udelenie individuálnej licencie:
výherné prístroje 1 500,00 €
povolenie na zvláštne užívanie:
miestnych komunikácií 80,00 €
TOP-SITE