Hlavný kontrolór obce Košolná :

Ing. Zuzana Minarovičová

 

Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport:

Predseda: Mgr. Zuzana Majkútová

Člen: Mgr. Adam Kekelák, Peter Novák, Lea Loučková, Miriam Potočná

Komisia verejného poriadku a stavebníctva:

Preseda: Dušan Hornák

Člen: Štefan Belica, Ing. Milan Dedáček, Soňa Hornáková, Jaroslav Miklušák, JUDr. Milan Tollarovič

Komisia financií a sociálnych vecí:

Predseda: Mgr. Igor Rábara

Člen: Mgr. Martin Bobok, Mgr. Zuzana Majkútová, Ing. Zuzana Minarovičová

 

TOP-SITE