kostol_kosolnaUž z najstarších dochovaných písomných nálezov sa dozvedáme, že Košolná tvorila fíliu suchovskej farnosti. Vznik fary je treba datovať do roku 1240. Terajší kostol Sv. Martina bol dokončený v roku 1710. Farskú budovu dal postaviť v rokoch 1871 – 1872 na vlastné náklady patrón kostola gróf Ján Pálfy. Zoznam kňazov pôsobiacich v suchovskej farnosti je pomerne dlhý a začína rokmi 1332 – 1335, keď na fare pôsobil kňaz Jacobus sacerdos de Soch. V obci sa v dochovaných pamiatkach objavujú demografické údaje o veriacich vo fílii Košolná, ktoré dokumentujú, že na území Košolnej žili veriaci rímsko-katolíckeho vyznania, evanjelického augsburského vyznania a židovského vierovyznania.

Najvýznamnejšou miestnou cirkevnou pamiatkou je filiálny kostol Povýšenia sv. Kríža. Postaviť ho dal miestny roľník Andrej Štrbík, o čom dodnes svedčí nápis nad oltárom: IN HONOREM EXALTATATES S: CRUCIS EX VOTO CURAVIT DNUS: ANDREAS STRBIK. ANO 1732. RENOV 1803. Z miestnych sakrálnych pamiatok je nutné spomenúť ešte štyri kamenné a dva drevené kríže.

TOP-SITE