Celkový počet súborov na stránke 163, s celkovou veľkosťou 50,1 MB z toho:


Zápisnice a uznesenia (163)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020  ( 104,5 kB  | 13.04.2021 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020  ( 88,0 kB  | 13.04.2021 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2021  ( 240,8 kB  | 24.03.2021 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2021  ( 277,1 kB  | 24.03.2021 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020  ( 89,9 kB  | 30.10.2020 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020  ( 324,5 kB  | 30.10.2020 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.08.2020  ( 85,1 kB  | 03.09.2020 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.08.2020  ( 245,0 kB  | 03.09.2020 )
   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.6.2020  ( 271,8 kB  | 20.07.2020 )
   Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 26. 06. 2020  ( 246,5 kB  | 07.07.2020 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.06.2020  ( 394,4 kB  | 11.06.2020 )
   Uznesenia zo obecného zastupiteľstva 24.4.2020  ( 200,5 kB  | 12.05.2020 )
   Zápisnica zo zastupiteľstva 24.04.2020  ( 219,3 kB  | 12.05.2020 )
   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2020  ( 19,8 kB  | 27.03.2020 )
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2020  ( 48,5 kB  | 27.03.2020 )
   Uznesenia zo 20.2.2020  ( 22,6 kB  | 02.03.2020 )
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 20.2.2020
   uznesenia zo zasadnutia OZ 11.12.2019  ( 16,5 kB  | 20.12.2019 )
   zápisnica zo zasadnutia OZ 11.12.2019  ( 64,0 kB  | 20.12.2019 )
   Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 11.11.2019  ( 210,9 kB  | 26.11.2019 )
Uznesenia zo zasadnutia zastupiteľstva 11.11.2019
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 11.11.2019  ( 237,4 kB  | 26.11.2019 )
Zápisnica zo zasadnutia zastupiteľstva
   Final rozpočtové opatrenie č. 4/2019  ( 27,5 kB  | 09.10.2019 )
   Final rozpočtové opatrenie č. 3/2019  ( 27,0 kB  | 09.10.2019 )
   Final rozpočtové opatrenie č. 2/2019  ( 27,5 kB  | 09.10.2019 )
   uznesenia zo zasadnutia OZ 30.09.2019  ( 497,0 kB  | 09.10.2019 )
   zápisnica zo zasadnutia OZ 30.09.2019  ( 258,0 kB  | 09.10.2019 )
   uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019  ( 59,5 kB  | 02.10.2019 )
   zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019  ( 204,2 kB  | 02.10.2019 )
   zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019  ( 204,2 kB  | 02.10.2019 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2019  ( 19,5 kB  | 28.06.2019 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2019  ( 68,0 kB  | 28.06.2019 )
   Uznesenie z 3.5.2019  ( 18,0 kB  | 07.05.2019 )
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košolná
   Zápisnica z 3.5.2019  ( 37,5 kB  | 07.05.2019 )
zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košolná
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2019  ( 65,5 kB  | 29.03.2019 )
   Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.03.2019  ( 17,5 kB  | 29.03.2019 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 06.02.2019  ( 19,0 kB  | 22.02.2019 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2019  ( 50,5 kB  | 22.02.2019 )
   Návrh uznesení - 06.02.2019  ( 14,8 kB  | 30.01.2019 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2018  ( 118,4 kB  | 29.01.2019 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2018  ( 53,0 kB  | 29.01.2019 )
   Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018  ( 2,2 MB  | 22.01.2019 )
Zápisnica zo zasadnutia 10.12.2018
   uznesenia zo zasadnutia 10.12.2018  ( 867,1 kB  | 04.01.2019 )
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
   Uznesenia č.5/2018 z rokovania obecného zastupiteľstva  ( 300,0 kB  | 13.08.2018 )
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 9.8.2018
   Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 9.8.2018  ( 612,4 kB  | 13.08.2018 )
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.8.2018
   uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 9.7.2018  ( 264,2 kB  | 09.08.2018 )
Uznesenia č. 4_2018
   Zápisnica zo zasadnutia OZ 9.7.2018  ( 766,3 kB  | 09.08.2018 )
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2018  ( 4,4 MB  | 02.07.2018 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 22.06.2018  ( 321,5 kB  | 02.07.2018 )
   Príloha č. 2 - Poskytnutie informácie OÚ ŽP  ( 897,8 kB  | 02.07.2018 )
   Príloha č. 1 - Stanovisko okresného prokurátora  ( 245,1 kB  | 02.07.2018 )
   uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva7.5.2018  ( 1,3 MB  | 29.05.2018 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 7.5.2018  ( 3,4 MB  | 17.05.2018 )
   Príloha č. 3  ( 3,2 MB  | 17.05.2018 )
Vyhlásenie poslancov
   Príloha k správe o výsledkoch kontroly č.2/2018 príloha č.2  ( 12,7 kB  | 30.04.2018 )
Príloha k správe - Kontrola dokumentácie k vývozu do "Vlčích Jám"
   Správa o výsledku kontroly č.2/2018-príloha č.2  ( 31,1 kB  | 30.04.2018 )
Správa hlavnej kontrolórky obce - Kontrola dokumentácie k vývozu do "Vlčích jám"
   Správa o výsledku kontroly č.1/2018 príloha č.1  ( 1,5 MB  | 30.04.2018 )
Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly - Kontrola vedenia evidencie pokladne
   Uznesenia č.1_2018  ( 831,4 kB  | 16.03.2018 )
Uznesenia zo zasadnutia OZ v Košolnej
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  ( 2,8 MB  | 16.03.2018 )
Zápisnica zo zasadnutia OZ V Košolnej
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 12.12.2017  ( 147,1 kB  | 09.01.2018 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2017  ( 210,0 kB  | 05.01.2018 )
   Zápisnica + uznesenia z rokovania OZ konaného dňa 30.11.2017  ( 264,7 kB  | 20.12.2017 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.09.2017  ( 122,0 kB  | 12.09.2017 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 06.09.2017  ( 41,2 kB  | 12.09.2017 )
   Zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra + zápisnica zo dňa 30.08.2017 z otvárania obálok  ( 112,6 kB  | 04.09.2017 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 07.08.2017  ( 48,5 kB  | 16.08.2017 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 07.08.2017  ( 144,1 kB  | 16.08.2017 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.7.2017  ( 1,1 MB  | 31.07.2017 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.7.2017  ( 1 016,0 kB  | 31.07.2017 )
   uznesenia_28.06.2017.pdf  ( 308,4 kB  | 12.07.2017 )
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2017
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2017  ( 297,5 kB  | 07.07.2017 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.05.2017  ( 76,5 kB  | 22.05.2017 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.05.2017  ( 85,7 kB  | 17.05.2017 )
   Zápisnica a uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.04.2017  ( 87,1 kB  | 28.04.2017 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 05.04.2017  ( 194,2 kB  | 12.04.2017 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.04.2017  ( 281,4 kB  | 12.04.2017 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.01.2017  ( 159,9 kB  | 19.01.2017 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.01.2017  ( 310,6 kB  | 19.01.2017 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 04.01.2017  ( 56,2 kB  | 04.01.2017 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.12.2016  ( 50,8 kB  | 28.12.2016 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2016  ( 158,1 kB  | 10.10.2016 )
   Zápisnica č.06/2016  ( 1,5 MB  | 07.10.2016 )
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.9.2016
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.06.2016  ( 169,8 kB  | 23.06.2016 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.06.2016  ( 2,0 MB  | 23.06.2016 )
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná č.3 zo dňa 2.5.2016  ( 3,0 MB  | 13.05.2016 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.05.2016  ( 241,0 kB  | 13.05.2016 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.03.2016  ( 414,2 kB  | 13.04.2016 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.03.2016  ( 480,4 kB  | 13.04.2016 )
   Uznesenia zrokovania obecného zastupiteľstva dňa 03.03.2016 + vyjadrenie starostu obce  ( 254,0 kB  | 14.03.2016 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 03.03.2016  ( 1,5 MB  | 14.03.2016 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.12.2015  ( 138,0 kB  | 12.01.2016 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.12.2015  ( 245,7 kB  | 08.01.2016 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.11.2015  ( 93,6 kB  | 07.01.2016 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.11.2015  ( 242,1 kB  | 07.01.2016 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.11.2015  ( 60,9 kB  | 07.01.2016 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.11.2015  ( 250,2 kB  | 07.01.2016 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 08.10.2015  ( 136,7 kB  | 07.01.2016 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 08.10.2015  ( 269,7 kB  | 07.01.2016 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2015  ( 102,3 kB  | 07.01.2016 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2015  ( 258,4 kB  | 07.01.2016 )
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.08.2015  ( 202,7 kB  | 07.01.2016 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.08.2015  ( 632,4 kB  | 07.01.2016 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

 Stránka 1 z 2  1  2  » 
TOP-SITE