Celkový počet súborov na stránke 45, s celkovou veľkosťou 96,4 MB z toho:


Územné plánovanie (45)

   Verejná vyhláška - NN rozvody  ( 1,4 MB  | 11.12.2020 )
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie NN rozvodov
   Zámer prenájmu majetku - p. Majkút  ( 501,5 kB  | 22.04.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - textová časť  ( 213,5 kB  | 10.02.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - tabuľka  ( 44,0 kB  | 10.02.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - záväzná časť  ( 205,0 kB  | 10.02.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - výkresy  ( 12,7 MB  | 10.02.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - navrhované zmeny  ( 807,1 kB  | 10.02.2020 )
   Verejná vyhláška - zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019  ( 30,5 kB  | 10.02.2020 )
   zámer predaja majetku obce  ( 500,9 kB  | 21.01.2020 )
   Verejná vyhláška - strategický dokument  ( 37,0 kB  | 10.12.2019 )
   Petícia obyvateľov "Habánskeho dvora"  ( 93,1 kB  | 13.03.2019 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - záväzná časť - čistopis  ( 135,3 kB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - tabuľka PPF  ( 15,9 kB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Správa - čistopis  ( 500,2 kB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Schéma záväznej časti  ( 3,2 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - perspektívne použitie  ( 5,6 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - ochrana prírody a tvorba krajiny  ( 5,7 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 2  ( 3,0 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 1  ( 2,9 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - dopravné vybavenie  ( 2,8 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori 02a  ( 6,2 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori  ( 1,8 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Širšie vzťahy  ( 4,0 MB  | 25.01.2018 )
   Verejná vyhláška - Zmena stavby pred dokončením  ( 4,9 MB  | 16.01.2018 )
   Verejná vyhláška - oznámenie -o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - parc. č. 1086-23  ( 137,0 kB  | 03.11.2017 )
   Verejná Vyhláška  ( 1,2 MB  | 12.07.2017 )
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania
   Žiadosť o zmenu územného plánu  ( 56,0 kB  | 31.03.2017 )
- príloha/katastrálna mapa/ k nahliadnutiu na Obecnom úrade, z dôvodu velkosti mapy
   Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu č. 2  ( 27,2 kB  | 28.03.2017 )
   Žiadosť o zmenu územného plánu č. 1  ( 21,2 kB  | 28.03.2017 )
   Príloha č. 1 - súhlas so spolu financovaním  ( 12,0 kB  | 12.10.2016 )
   Otvorenie ÚPNO Košolná  ( 17,8 kB  | 12.10.2016 )
   Žiadosť - zmena ÚPNO Košolná  ( 1,1 MB  | 23.09.2016 )
   Verejná vyhláška - oznámenie - Marek a Barbora Melkneroví  ( 106,8 kB  | 21.03.2016 )
   Záväzná časť ÚPN obce Košolná  ( 137,5 kB  | 18.10.2009 )
   ÚPN obce Košolná - textová časť  ( 502,3 kB  | 14.10.2009 )
   ÚPN obce Košolná - tabuľková časť  ( 21,1 kB  | 13.10.2009 )
   01 Širšie vzťahy  ( 4,0 MB  | 13.10.2009 )
   02 Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia  ( 1,7 MB  | 13.10.2009 )
   02a Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia  ( 6,4 MB  | 13.10.2009 )
   03 Dopravné vybavenie  ( 2,9 MB  | 13.10.2009 )
   04 Verejno-technické vybavenie - Energetika a spoje  ( 2,9 MB  | 13.10.2009 )
   05 Verejno-technické vybavenie - Vodné hospodárstvo  ( 3,1 MB  | 13.10.2009 )
   06 Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane ÚSES  ( 5,8 MB  | 13.10.2009 )
   07 Perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely  ( 5,7 MB  | 13.10.2009 )
   08 Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb  ( 3,2 MB  | 13.10.2009 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE