Celkový počet súborov na stránke 817, s celkovou veľkosťou 565,4 MB z toho:


Tlačivá a formuláre (21)

   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby  ( 16,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby  ( 44,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia  ( 31,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu  ( 16,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  ( 51,5 kB  | 11.06.2015 )
   Vyhlásenie stavebného dozoru  ( 30,0 kB  | 11.06.2015 )
   Oznámenie o výrube  ( 34,0 kB  | 11.06.2015 )
   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona  ( 45,5 kB  | 11.06.2015 )
   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona  ( 47,0 kB  | 11.06.2015 )
   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  ( 41,0 kB  | 11.06.2015 )
   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  ( 67,0 kB  | 11.06.2015 )

Tlač a periodiká (6)

   Obecný spravodaj 2014-01  ( 2,0 MB  | 20.07.2014 )
   Obecný spravodaj 2013-02  ( 826,8 kB  | 06.02.2014 )
   Obecný spravodaj 2013-01  ( 1,6 MB  | 16.07.2013 )
   Obecný spravodaj 2012-02  ( 3,7 MB  | 17.01.2013 )
   Obecný spravodaj 2012-01  ( 1,5 MB  | 09.07.2012 )
   Obecný spravodaj 2011-02  ( 4,6 MB  | 09.01.2012 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE