Celkový počet súborov na stránke 801, s celkovou veľkosťou 504,3 MB z toho:


Ostatné dokumenty (215)

   Pracovná ponuka ŽOS  ( 362,3 kB  | 12.07.2017 )
   Upozornenie hlavnej kontrolórky uložené obecným zastupiteľstvom  ( 342,6 kB  | 07.07.2017 )
   cyklistické preteky 1  ( 1,8 MB  | 06.06.2017 )
   cyklistické preteky  ( 2,0 MB  | 06.06.2017 )
   Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  ( 1,3 MB  | 06.06.2017 )
   Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM - 31.05.2017  ( 7,4 MB  | 29.05.2017 )
   Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM - 30.05.2017  ( 5,9 MB  | 29.05.2017 )
   pozvánka "Deň matiek"  ( 108,0 kB  | 28.04.2017 )
   Ochrana lesov pred požiarmi  ( 124,0 kB  | 30.03.2017 )
   Zápis žiakov do 1. ročníka 2017/2018  ( 65,6 kB  | 22.03.2017 )
   Odstávka elektrickej energie 4  ( 153,1 kB  | 14.02.2017 )
   Odstávka elektrickej energie 3  ( 154,4 kB  | 14.02.2017 )
   Odstávka elektrickej energie 2  ( 156,1 kB  | 14.02.2017 )
   Odstávka elektrickej energie 1  ( 156,2 kB  | 14.02.2017 )
   Výkup papiera  ( 1,7 MB  | 14.02.2017 )
   Správa o činnosti - Posilňovňa - začiatok 2017  ( 24,3 kB  | 13.02.2017 )
   Karneval 2017  ( 269,0 kB  | 30.01.2017 )
   pozvánka na ples  ( 258,9 kB  | 10.01.2017 )
   pozvánka na Tradičný mužácky ples - 2017  ( 23,0 kB  | 10.01.2017 )
   Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2017  ( 29,5 kB  | 04.01.2017 )
   Správa o činnosti - Posilňovňa - december  ( 28,2 kB  | 04.01.2017 )
   Správa o činnosti - Posilňovňa - december  ( 28,2 kB  | 04.01.2017 )
   Návrh veliteľa DHZ Košolná  ( 35,1 kB  | 04.01.2017 )
   Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016  ( 358,2 kB  | 04.01.2017 )
   Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2017  ( 47,6 kB  | 30.12.2016 )
   Správa o činnosti - Posilňovňa  ( 30,8 kB  | 07.12.2016 )
   MŠ Svätý Kríž  ( 824,9 kB  | 07.12.2016 )
   Mikuláš 16´  ( 425,5 kB  | 21.11.2016 )
   Vianočné trhy  ( 248,5 kB  | 21.11.2016 )
   pracovná ponuka - vodič autobusu - ARRIVA trnava, a.s.  ( 36,0 kB  | 16.11.2016 )
   leták - CITY PARK  ( 609,6 kB  | 16.11.2016 )
   leták - Dolné Orešany  ( 247,3 kB  | 16.11.2016 )
   Posedenie pre dôchodcov  ( 42,0 kB  | 10.10.2016 )
   Žiadosť o odkúpenie pozemku  ( 94,2 kB  | 23.09.2016 )
   Žiadosť o zriadenie VO  ( 68,9 kB  | 23.09.2016 )
   Štatút obecnej knižnice  ( 22,5 kB  | 23.09.2016 )
   Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM  ( 2,3 MB  | 26.08.2016 )
   HASIČI DEŤOM - 2016  ( 4,1 MB  | 15.08.2016 )
   Ochotnícke divadlo Špačince  ( 248,6 kB  | 03.08.2016 )
   Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  ( 383,5 kB  | 19.07.2016 )
   OPEKAČKA  ( 170,1 kB  | 20.06.2016 )
   Predpokladané náklady - cyklotrasa  ( 32,5 kB  | 08.06.2016 )
   Technický popis  ( 135,7 kB  | 08.06.2016 )
   Ponuka - verejné osvetlenie 2  ( 23,0 kB  | 08.06.2016 )
   Ponuka - verejné osvetlenie  ( 399,5 kB  | 08.06.2016 )
   Noc Kostolov  ( 336,4 kB  | 07.06.2016 )
   Leták - sedmokráska - kvetinár/ka  ( 653,4 kB  | 01.06.2016 )
   Hasičská súťaž 2016  ( 343,0 kB  | 25.05.2016 )
   pozvánka "Deň matiek"  ( 69,5 kB  | 11.05.2016 )
   „Májový koncert“ skupiny Progres  ( 182,1 kB  | 05.05.2016 )
   Pracovná ponuka - LARGO EU s.r.o.  ( 999,5 kB  | 28.04.2016 )
   Zápis do MŠ - 2016/2017  ( 27,5 kB  | 27.04.2016 )
   leták - Budiš  ( 5,7 MB  | 26.04.2016 )
   leták - INDEX NOSLUŠ  ( 1,9 MB  | 22.04.2016 )
   Zápis žiakov do 1. ročníka  ( 5,0 MB  | 04.04.2016 )
   leták  ( 180,0 kB  | 31.03.2016 )
   Žiadosť TAVOS, a.s. o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd  ( 504,1 kB  | 22.03.2016 )
   Prísediaci pre Okresný súd Trnava  ( 47,8 kB  | 22.03.2016 )
   Pracovná ponuka - Trnava  ( 5,3 MB  | 18.03.2016 )
   2. ročník Veľkonočných trhov - Zvončín  ( 10,4 MB  | 16.03.2016 )
   PONUKA - vypracovanie projektovej dokumentácie - zatepľovanie  ( 7,3 MB  | 16.03.2016 )
   Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015  ( 87,5 kB  | 24.02.2016 )
   Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014  ( 93,0 kB  | 24.02.2016 )
   Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013  ( 28,5 kB  | 24.02.2016 )
   Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012  ( 33,1 kB  | 24.02.2016 )
   Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011  ( 35,6 kB  | 24.02.2016 )
   Informácie o ochrane obyvateľov - skladačka  ( 3,2 MB  | 11.02.2014 )
   Informácie o ochrane obyvateľov - prospekt  ( 75,0 kB  | 11.02.2013 )
   Správa o činnosti MO JDS Košolná za rok 2010  ( 27,0 kB  | 11.03.2011 )
   Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010  ( 30,0 kB  | 11.02.2011 )
   Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2009  ( 26,0 kB  | 16.05.2010 )
   Správa o činnosti MO JDS Košolná za rok 2009  ( 29,0 kB  | 11.03.2010 )
   Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009  ( 31,5 kB  | 11.02.2010 )
   Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2008  ( 27,0 kB  | 11.04.2009 )

Tlačivá a formuláre (21)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zar., funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší  ( 20,5 kB  | 11.06.2016 )
   Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  ( 69,5 kB  | 28.04.2016 )
   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  ( 59,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z.  ( 38,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  ( 21,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  ( 22,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení  ( 20,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)  ( 72,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu  ( 10,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  ( 17,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby  ( 16,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby  ( 44,0 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia  ( 31,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu  ( 16,5 kB  | 11.06.2015 )
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  ( 51,5 kB  | 11.06.2015 )
   Vyhlásenie stavebného dozoru  ( 30,0 kB  | 11.06.2015 )
   Oznámenie o výrube  ( 34,0 kB  | 11.06.2015 )
   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona  ( 45,5 kB  | 11.06.2015 )
   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona  ( 47,0 kB  | 11.06.2015 )
   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  ( 41,0 kB  | 11.06.2015 )
   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  ( 67,0 kB  | 11.06.2015 )

Tlač a periodiká (6)

   Obecný spravodaj 2014-01  ( 2,0 MB  | 20.07.2014 )
   Obecný spravodaj 2013-02  ( 826,8 kB  | 06.02.2014 )
   Obecný spravodaj 2013-01  ( 1,6 MB  | 16.07.2013 )
   Obecný spravodaj 2012-02  ( 3,7 MB  | 17.01.2013 )
   Obecný spravodaj 2012-01  ( 1,5 MB  | 09.07.2012 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE