Celkový počet súborov na stránke 707, s celkovou veľkosťou 414,0 MB z toho:


Finančné dokumenty (127)

   Návrh - zmluva o spolupráci pri realizácii investície  ( 29,4 kB  | 14.06.2018 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2017  ( 50,9 kB  | 14.06.2018 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť -  ( 324,0 kB  | 06.06.2018 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť  ( 69,9 kB  | 06.06.2018 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť  ( 47,5 kB  | 06.06.2018 )
   Plnenie rozpočtu - výdavková časť - rok 2017  ( 192,4 kB  | 01.06.2018 )
   Plnenie rozpočtu - príjmová časť - rok 2017  ( 23,8 kB  | 01.06.2018 )
   Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2017 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2017  ( 185,5 kB  | 01.06.2018 )
   NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2017  ( 133,0 kB  | 01.06.2018 )
   Rozpočtové opatrenie č. 02/2017  ( 33,5 kB  | 09.01.2018 )
   Rozpočtové opatrenie č. 01/2017 - navýšenie dotácie FK Sparta Košolná  ( 12,0 kB  | 09.01.2018 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2018  ( 33,1 kB  | 06.12.2017 )
   Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 3/2017  ( 19,5 kB  | 06.12.2017 )
   Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017  ( 56,5 kB  | 06.12.2017 )
   Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 1/2017  ( 33,5 kB  | 06.12.2017 )
   Plnenie rozpočtu - 11-2017 - výdavková časť  ( 182,6 kB  | 06.12.2017 )
   Plnenie rozpočtu - 11-2017 - príjmová časť  ( 23,1 kB  | 06.12.2017 )
   Správa z kontroly hlavnej kontrolórky - príloha  ( 22,4 kB  | 06.12.2017 )
   Správa z kontroly hlavnej kontrolórky  ( 25,2 kB  | 06.12.2017 )
   Auditorská správa Obce Košolná za rok 2016  ( 205,0 kB  | 06.12.2017 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť  ( 205,1 kB  | 28.11.2017 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť  ( 79,8 kB  | 28.11.2017 )
   kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti  ( 39,0 kB  | 07.07.2017 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2016 - schválený  ( 142,0 kB  | 07.07.2017 )
   Plnenie rozpočtu - máj 2017 - výdavková časť  ( 159,1 kB  | 20.06.2017 )
   Plnenie rozpočtu - máj 2017 - príjmová časť  ( 21,2 kB  | 20.06.2017 )
   Plnenie rozpočtu - 2016 - výdavková časť  ( 198,5 kB  | 20.06.2017 )
   Plnenie rozpočtu - 2016 - príjmová časť  ( 24,0 kB  | 20.06.2017 )
   návrh kúpnej zmluvy  ( 34,5 kB  | 20.06.2017 )
   Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2016  ( 17,3 kB  | 20.06.2017 )
   Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2016  ( 81,5 kB  | 13.06.2017 )
   Návrh Záverečného účtu obce Košolná za rok 2016  ( 137,5 kB  | 13.06.2017 )
   Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2017  ( 14,2 kB  | 12.04.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol za rok 2016  ( 17,8 kB  | 12.04.2017 )
   Žiadosť o zníženie poplatku za KO  ( 21,7 kB  | 28.03.2017 )
   žiadosť o informáciu + odpoveď - predčasné vyplatenie úveru zo ŠFRB  ( 121,6 kB  | 28.03.2017 )
   Rozpočet na rok 2017 - final  ( 143,0 kB  | 19.01.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ  ( 34,3 kB  | 19.01.2017 )
   Rozpočet na rok 2017  ( 71,6 kB  | 19.01.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ  ( 32,5 kB  | 04.01.2017 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2017  ( 26,9 kB  | 04.01.2017 )
   Správa z kontroly hlavnej kontrolórky  ( 12,6 kB  | 30.12.2016 )
   Plnenie rozpočtu - november 2016 - výdavková časť  ( 194,3 kB  | 14.12.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 09/2016  ( 14,0 kB  | 14.12.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 08/2016  ( 22,0 kB  | 14.12.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 07/2016  ( 26,5 kB  | 14.12.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 06/2016  ( 21,5 kB  | 14.12.2016 )
   Správa hlavnej kontrolórky z uloženej kontroly  ( 71,3 kB  | 14.12.2016 )
   NÁVRH ROZPOČTU - výdavková časť 2017, 2018, 2019  ( 72,3 kB  | 02.12.2016 )
   NÁVRH ROZPOČTU - príjmová časť 2017, 2018, 2019  ( 23,5 kB  | 02.12.2016 )
   rozpočtové opatrenie č. 5/2016  ( 14,5 kB  | 10.10.2016 )
   Návrh kúpnej zmluvy  ( 113,3 kB  | 23.09.2016 )
   žiadosť FK Sparta Košolná o navýšenie dotácií  ( 157,2 kB  | 23.09.2016 )
   Odvolanie voči rozhodnutiu 47/8/2016 za komunálne odpady  ( 53,0 kB  | 23.09.2016 )
   Plnenie rozpočtu - august 2016 - príjmová časť  ( 22,4 kB  | 23.09.2016 )
   Plnenie rozpočtu - august 2016 - výdavková časť  ( 189,3 kB  | 23.09.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 05/2016  ( 15,0 kB  | 23.09.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 04/2016  ( 19,0 kB  | 23.09.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 03/2016  ( 15,0 kB  | 23.09.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 02/2016  ( 17,0 kB  | 23.09.2016 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2015 - schválený  ( 151,0 kB  | 23.06.2016 )
   Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2015  ( 53,7 kB  | 08.06.2016 )
   Plnenie rozpočtu - máj 2016 - výdavková časť  ( 156,0 kB  | 08.06.2016 )
   Plnenie rozpočtu - máj 2016 - príjmová časť  ( 21,0 kB  | 08.06.2016 )
   Plnenie rozpočtu - rok 2015 - príjmová časť  ( 24,4 kB  | 31.05.2016 )
   Plnenie rozpočtu - rok 2015 - výdavková časť  ( 1 002,3 kB  | 31.05.2016 )
   Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2015  ( 150,9 kB  | 31.05.2016 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2015  ( 148,5 kB  | 31.05.2016 )
   Schválený rozpočet na rok 2016 - výdavková časť  ( 72,8 kB  | 12.04.2016 )
   Schválený rozpočet na rok 2016 - príjmová časť  ( 45,5 kB  | 12.04.2016 )
   Nariadenie starostu obce - finančné transakcie  ( 17,5 kB  | 07.03.2016 )
   Výročná správa za rok 2013  ( 160,5 kB  | 11.05.2014 )
   Hodnotiaca správa za rok 2013  ( 195,5 kB  | 11.05.2014 )
   Záverečný účet obce Košolná za rok 2013  ( 192,0 kB  | 11.05.2014 )
   Záverečný účet obce Košolná za rok 2012  ( 180,0 kB  | 11.05.2013 )
   Rozpočet obce Košolná na roky 2012-2014 - VÝDAVKY  ( 61,1 kB  | 11.02.2013 )
   Rozpočet obce Košolná na roky 2012-2014 - PRÍJMY  ( 42,8 kB  | 11.02.2013 )

Územné plánovanie (43)

   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - textová časť  ( 213,5 kB  | 10.02.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - tabuľka  ( 44,0 kB  | 10.02.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - záväzná časť  ( 205,0 kB  | 10.02.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - výkresy  ( 12,7 MB  | 10.02.2020 )
   Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - navrhované zmeny  ( 807,1 kB  | 10.02.2020 )
   Verejná vyhláška - zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019  ( 30,5 kB  | 10.02.2020 )
   zámer predaja majetku obce  ( 500,9 kB  | 21.01.2020 )
   Verejná vyhláška - strategický dokument  ( 37,0 kB  | 10.12.2019 )
   Petícia obyvateľov "Habánskeho dvora"  ( 93,1 kB  | 13.03.2019 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - záväzná časť - čistopis  ( 135,3 kB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - tabuľka PPF  ( 15,9 kB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Správa - čistopis  ( 500,2 kB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Schéma záväznej časti  ( 3,2 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - perspektívne použitie  ( 5,6 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - ochrana prírody a tvorba krajiny  ( 5,7 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 2  ( 3,0 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 1  ( 2,9 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - dopravné vybavenie  ( 2,8 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori 02a  ( 6,2 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori  ( 1,8 MB  | 25.01.2018 )
   ÚPNO Košolná 03/2011 - Širšie vzťahy  ( 4,0 MB  | 25.01.2018 )
   Verejná vyhláška - Zmena stavby pred dokončením  ( 4,9 MB  | 16.01.2018 )
   Verejná vyhláška - oznámenie -o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - parc. č. 1086-23  ( 137,0 kB  | 03.11.2017 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE