Celkový počet súborov na stránke 801, s celkovou veľkosťou 504,3 MB z toho:


Finančné dokumenty (135)

   rozpočtové opatrenie č. 10/2019  ( 26,5 kB  | 20.12.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 9/2019  ( 29,0 kB  | 20.12.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 8/2019  ( 25,5 kB  | 20.12.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 7/2019  ( 29,0 kB  | 20.12.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 6/2019  ( 28,0 kB  | 20.12.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 5/2019  ( 27,0 kB  | 20.12.2019 )
   RO 10/2019  ( 26,0 kB  | 09.12.2019 )
   RO 9/2019  ( 29,0 kB  | 09.12.2019 )
   RO 8/2019  ( 25,0 kB  | 09.12.2019 )
   RO 7/2019  ( 29,0 kB  | 09.12.2019 )
   RO 6/2019  ( 28,5 kB  | 09.12.2019 )
   RO 5/2019  ( 27,0 kB  | 09.12.2019 )
   Audítorská správa za rok 2018  ( 212,6 kB  | 09.10.2019 )
   Final rozpočtové opatrenie č. 1/2019  ( 27,0 kB  | 09.10.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 4/2019  ( 27,5 kB  | 23.09.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 3/2019  ( 27,0 kB  | 23.09.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 2/2019  ( 27,5 kB  | 23.09.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 1/2019  ( 26,0 kB  | 23.09.2019 )
   Infirmácia o čerpaní rozpočtu - hlavná kontrolórka  ( 21,8 kB  | 23.09.2019 )
   plnenie výdavkov 08/2019  ( 138,9 kB  | 23.09.2019 )
   plnenie príjmov 08/2019  ( 25,9 kB  | 23.09.2019 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018  ( 179,0 kB  | 28.06.2019 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2018  ( 4,6 MB  | 13.06.2019 )
   Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2018  ( 85,5 kB  | 15.05.2019 )
   Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Plnenie výdavkov rok 2018  ( 146,1 kB  | 15.05.2019 )
   Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Košolná - Plnenie príjmov rok 2018  ( 23,2 kB  | 15.05.2019 )
   NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018  ( 179,0 kB  | 15.05.2019 )
   zámer predaja majetku  ( 75,5 kB  | 03.04.2019 )
   Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Košolná  ( 25,2 kB  | 29.03.2019 )
   Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť  ( 44,0 kB  | 29.03.2019 )
   Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť  ( 55,5 kB  | 29.03.2019 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019,2020,2021  ( 28,7 kB  | 29.03.2019 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019-2021  ( 36,1 kB  | 14.03.2019 )
   Žiadosť o odpredaj pozemku  ( 67,3 kB  | 13.03.2019 )
   Žiadosť veriacich o prístrešok na kostol  ( 107,6 kB  | 13.03.2019 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - výdavková časť  ( 35,5 kB  | 27.02.2019 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - príjmová časť  ( 20,5 kB  | 27.02.2019 )
   Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť  ( 327,5 kB  | 21.12.2018 )
   Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť  ( 48,5 kB  | 21.12.2018 )
   Návrh č. 3 - rozpočet výdavkov pre roky 2018 - 2020  ( 323,5 kB  | 24.10.2018 )
   Návrh č. 3 - rozpočet výdavkov na roky 2018 - 2020  ( 69,7 kB  | 24.10.2018 )
   Návrh č. 3 - rozpočet príjmov na roky 2018-2020  ( 48,0 kB  | 24.10.2018 )
   Príloha č. 3 - Štrukturovaný rozpočet  ( 23,0 kB  | 03.08.2018 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2017 - schválený  ( 139,5 kB  | 02.07.2018 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2018, 2019, 2020  ( 45,7 kB  | 14.06.2018 )
   Návrh - zmluva o spolupráci pri realizácii investície  ( 29,4 kB  | 14.06.2018 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2017  ( 50,9 kB  | 14.06.2018 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť -  ( 324,0 kB  | 06.06.2018 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť  ( 69,9 kB  | 06.06.2018 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť  ( 47,5 kB  | 06.06.2018 )
   Plnenie rozpočtu - výdavková časť - rok 2017  ( 192,4 kB  | 01.06.2018 )
   Plnenie rozpočtu - príjmová časť - rok 2017  ( 23,8 kB  | 01.06.2018 )
   Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2017 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2017  ( 185,5 kB  | 01.06.2018 )
   NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2017  ( 133,0 kB  | 01.06.2018 )
   Rozpočtové opatrenie č. 02/2017  ( 33,5 kB  | 09.01.2018 )
   Rozpočtové opatrenie č. 01/2017 - navýšenie dotácie FK Sparta Košolná  ( 12,0 kB  | 09.01.2018 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2018  ( 33,1 kB  | 06.12.2017 )
   Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 3/2017  ( 19,5 kB  | 06.12.2017 )
   Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017  ( 56,5 kB  | 06.12.2017 )
   Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 1/2017  ( 33,5 kB  | 06.12.2017 )
   Plnenie rozpočtu - 11-2017 - výdavková časť  ( 182,6 kB  | 06.12.2017 )
   Plnenie rozpočtu - 11-2017 - príjmová časť  ( 23,1 kB  | 06.12.2017 )
   Správa z kontroly hlavnej kontrolórky - príloha  ( 22,4 kB  | 06.12.2017 )
   Správa z kontroly hlavnej kontrolórky  ( 25,2 kB  | 06.12.2017 )
   Auditorská správa Obce Košolná za rok 2016  ( 205,0 kB  | 06.12.2017 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť  ( 205,1 kB  | 28.11.2017 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť  ( 79,8 kB  | 28.11.2017 )
   kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti  ( 39,0 kB  | 07.07.2017 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2016 - schválený  ( 142,0 kB  | 07.07.2017 )
   Plnenie rozpočtu - máj 2017 - výdavková časť  ( 159,1 kB  | 20.06.2017 )
   Plnenie rozpočtu - máj 2017 - príjmová časť  ( 21,2 kB  | 20.06.2017 )
   Plnenie rozpočtu - 2016 - výdavková časť  ( 198,5 kB  | 20.06.2017 )
   Plnenie rozpočtu - 2016 - príjmová časť  ( 24,0 kB  | 20.06.2017 )
   návrh kúpnej zmluvy  ( 34,5 kB  | 20.06.2017 )
   Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2016  ( 17,3 kB  | 20.06.2017 )
   Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2016  ( 81,5 kB  | 13.06.2017 )
   Návrh Záverečného účtu obce Košolná za rok 2016  ( 137,5 kB  | 13.06.2017 )
   Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2017  ( 14,2 kB  | 12.04.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol za rok 2016  ( 17,8 kB  | 12.04.2017 )
   Žiadosť o zníženie poplatku za KO  ( 21,7 kB  | 28.03.2017 )
   žiadosť o informáciu + odpoveď - predčasné vyplatenie úveru zo ŠFRB  ( 121,6 kB  | 28.03.2017 )
   Rozpočet na rok 2017 - final  ( 143,0 kB  | 19.01.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ  ( 34,3 kB  | 19.01.2017 )
   Rozpočet na rok 2017  ( 71,6 kB  | 19.01.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ  ( 32,5 kB  | 04.01.2017 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2017  ( 26,9 kB  | 04.01.2017 )
   Správa z kontroly hlavnej kontrolórky  ( 12,6 kB  | 30.12.2016 )
   Plnenie rozpočtu - november 2016 - výdavková časť  ( 194,3 kB  | 14.12.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 09/2016  ( 14,0 kB  | 14.12.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 08/2016  ( 22,0 kB  | 14.12.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 07/2016  ( 26,5 kB  | 14.12.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 06/2016  ( 21,5 kB  | 14.12.2016 )
   Správa hlavnej kontrolórky z uloženej kontroly  ( 71,3 kB  | 14.12.2016 )
   NÁVRH ROZPOČTU - výdavková časť 2017, 2018, 2019  ( 72,3 kB  | 02.12.2016 )
   NÁVRH ROZPOČTU - príjmová časť 2017, 2018, 2019  ( 23,5 kB  | 02.12.2016 )
   rozpočtové opatrenie č. 5/2016  ( 14,5 kB  | 10.10.2016 )
   Návrh kúpnej zmluvy  ( 113,3 kB  | 23.09.2016 )
   žiadosť FK Sparta Košolná o navýšenie dotácií  ( 157,2 kB  | 23.09.2016 )
   Odvolanie voči rozhodnutiu 47/8/2016 za komunálne odpady  ( 53,0 kB  | 23.09.2016 )
   Plnenie rozpočtu - august 2016 - príjmová časť  ( 22,4 kB  | 23.09.2016 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE