Celkový počet súborov na stránke 598, s celkovou veľkosťou 360,6 MB z toho:


Obecné dokumenty (117)

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.09.2016  ( 18,0 kB  | 23.09.2016 )
   pozvnka_na_zasadnutie_OZ.PDF  ( 191,5 kB  | 02.09.2016 )
Dňa 12.9.2016 sa uskutoční zasadnutie OZ obce Košolná
   Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov  ( 92,6 kB  | 19.08.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.06.2016  ( 17,2 kB  | 08.06.2016 )
   oznam - nájomníci bytových domov  ( 785,8 kB  | 02.05.2016 )
   Pozvánka na Zasadnutie OZ dňa 02.05.2016  ( 24,8 kB  | 28.04.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.03.2016  ( 16,9 kB  | 22.03.2016 )
   Zmluva o dielo - výrub stromov  ( 26,2 kB  | 16.03.2016 )
   Výsledky volieb do Národnej rady SR - 05.03.2016  ( 79,6 kB  | 07.03.2016 )
   Príloha č. 1 a príloha č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - OZ KROTON  ( 46,2 kB  | 04.03.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3.3.2016  ( 18,6 kB  | 24.02.2016 )
   Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2016  ( 255,0 kB  | 18.02.2016 )
   Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2015  ( 302,9 kB  | 12.02.2016 )
   Návrh VZN č.1/2016 o financovaní originálnych komptencií obce na úseku školstva  ( 26,5 kB  | 04.02.2016 )
   Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Košolná 2015 - 2020  ( 2,7 MB  | 21.12.2015 )
   Smernica č. 1/2014 - upravujúca zásady zverejňovania informácií obce  ( 16,2 kB  | 11.02.2014 )
   Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Košolná  ( 67,5 kB  | 18.08.2009 )

Finančné dokumenty (101)

   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018  ( 179,0 kB  | 28.06.2019 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2018  ( 4,6 MB  | 13.06.2019 )
   Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2018  ( 85,5 kB  | 15.05.2019 )
   Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Plnenie výdavkov rok 2018  ( 146,1 kB  | 15.05.2019 )
   Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Košolná - Plnenie príjmov rok 2018  ( 23,2 kB  | 15.05.2019 )
   NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018  ( 179,0 kB  | 15.05.2019 )
   zámer predaja majetku  ( 75,5 kB  | 03.04.2019 )
   Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Košolná  ( 25,2 kB  | 29.03.2019 )
   Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť  ( 44,0 kB  | 29.03.2019 )
   Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť  ( 55,5 kB  | 29.03.2019 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019,2020,2021  ( 28,7 kB  | 29.03.2019 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019-2021  ( 36,1 kB  | 14.03.2019 )
   Žiadosť o odpredaj pozemku  ( 67,3 kB  | 13.03.2019 )
   Žiadosť veriacich o prístrešok na kostol  ( 107,6 kB  | 13.03.2019 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - výdavková časť  ( 35,5 kB  | 27.02.2019 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - príjmová časť  ( 20,5 kB  | 27.02.2019 )
   Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť  ( 327,5 kB  | 21.12.2018 )
   Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť  ( 48,5 kB  | 21.12.2018 )
   Návrh č. 3 - rozpočet výdavkov pre roky 2018 - 2020  ( 323,5 kB  | 24.10.2018 )
   Návrh č. 3 - rozpočet výdavkov na roky 2018 - 2020  ( 69,7 kB  | 24.10.2018 )
   Návrh č. 3 - rozpočet príjmov na roky 2018-2020  ( 48,0 kB  | 24.10.2018 )
   Príloha č. 3 - Štrukturovaný rozpočet  ( 23,0 kB  | 03.08.2018 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2017 - schválený  ( 139,5 kB  | 02.07.2018 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2018, 2019, 2020  ( 45,7 kB  | 14.06.2018 )
   Návrh - zmluva o spolupráci pri realizácii investície  ( 29,4 kB  | 14.06.2018 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2017  ( 50,9 kB  | 14.06.2018 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť -  ( 324,0 kB  | 06.06.2018 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť  ( 69,9 kB  | 06.06.2018 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť  ( 47,5 kB  | 06.06.2018 )
   Plnenie rozpočtu - výdavková časť - rok 2017  ( 192,4 kB  | 01.06.2018 )
   Plnenie rozpočtu - príjmová časť - rok 2017  ( 23,8 kB  | 01.06.2018 )
   Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2017 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2017  ( 185,5 kB  | 01.06.2018 )
   NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2017  ( 133,0 kB  | 01.06.2018 )
   Rozpočtové opatrenie č. 02/2017  ( 33,5 kB  | 09.01.2018 )
   Rozpočtové opatrenie č. 01/2017 - navýšenie dotácie FK Sparta Košolná  ( 12,0 kB  | 09.01.2018 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2018  ( 33,1 kB  | 06.12.2017 )
   Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 3/2017  ( 19,5 kB  | 06.12.2017 )
   Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017  ( 56,5 kB  | 06.12.2017 )
   Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 1/2017  ( 33,5 kB  | 06.12.2017 )
   Plnenie rozpočtu - 11-2017 - výdavková časť  ( 182,6 kB  | 06.12.2017 )
   Plnenie rozpočtu - 11-2017 - príjmová časť  ( 23,1 kB  | 06.12.2017 )
   Správa z kontroly hlavnej kontrolórky - príloha  ( 22,4 kB  | 06.12.2017 )
   Správa z kontroly hlavnej kontrolórky  ( 25,2 kB  | 06.12.2017 )
   Auditorská správa Obce Košolná za rok 2016  ( 205,0 kB  | 06.12.2017 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť  ( 205,1 kB  | 28.11.2017 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť  ( 79,8 kB  | 28.11.2017 )
   kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti  ( 39,0 kB  | 07.07.2017 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2016 - schválený  ( 142,0 kB  | 07.07.2017 )
   Plnenie rozpočtu - máj 2017 - výdavková časť  ( 159,1 kB  | 20.06.2017 )
   Plnenie rozpočtu - máj 2017 - príjmová časť  ( 21,2 kB  | 20.06.2017 )
   Plnenie rozpočtu - 2016 - výdavková časť  ( 198,5 kB  | 20.06.2017 )
   Plnenie rozpočtu - 2016 - príjmová časť  ( 24,0 kB  | 20.06.2017 )
   návrh kúpnej zmluvy  ( 34,5 kB  | 20.06.2017 )
   Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2016  ( 17,3 kB  | 20.06.2017 )
   Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2016  ( 81,5 kB  | 13.06.2017 )
   Návrh Záverečného účtu obce Košolná za rok 2016  ( 137,5 kB  | 13.06.2017 )
   Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2017  ( 14,2 kB  | 12.04.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol za rok 2016  ( 17,8 kB  | 12.04.2017 )
   Žiadosť o zníženie poplatku za KO  ( 21,7 kB  | 28.03.2017 )
   žiadosť o informáciu + odpoveď - predčasné vyplatenie úveru zo ŠFRB  ( 121,6 kB  | 28.03.2017 )
   Rozpočet na rok 2017 - final  ( 143,0 kB  | 19.01.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ  ( 34,3 kB  | 19.01.2017 )
   Rozpočet na rok 2017  ( 71,6 kB  | 19.01.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ  ( 32,5 kB  | 04.01.2017 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2017  ( 26,9 kB  | 04.01.2017 )
   Správa z kontroly hlavnej kontrolórky  ( 12,6 kB  | 30.12.2016 )
   Plnenie rozpočtu - november 2016 - výdavková časť  ( 194,3 kB  | 14.12.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 09/2016  ( 14,0 kB  | 14.12.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 08/2016  ( 22,0 kB  | 14.12.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 07/2016  ( 26,5 kB  | 14.12.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 06/2016  ( 21,5 kB  | 14.12.2016 )
   Správa hlavnej kontrolórky z uloženej kontroly  ( 71,3 kB  | 14.12.2016 )
   NÁVRH ROZPOČTU - výdavková časť 2017, 2018, 2019  ( 72,3 kB  | 02.12.2016 )
   NÁVRH ROZPOČTU - príjmová časť 2017, 2018, 2019  ( 23,5 kB  | 02.12.2016 )
   rozpočtové opatrenie č. 5/2016  ( 14,5 kB  | 10.10.2016 )
   Návrh kúpnej zmluvy  ( 113,3 kB  | 23.09.2016 )
   žiadosť FK Sparta Košolná o navýšenie dotácií  ( 157,2 kB  | 23.09.2016 )
   Odvolanie voči rozhodnutiu 47/8/2016 za komunálne odpady  ( 53,0 kB  | 23.09.2016 )
   Plnenie rozpočtu - august 2016 - príjmová časť  ( 22,4 kB  | 23.09.2016 )
   Plnenie rozpočtu - august 2016 - výdavková časť  ( 189,3 kB  | 23.09.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 05/2016  ( 15,0 kB  | 23.09.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 04/2016  ( 19,0 kB  | 23.09.2016 )
   Rozpočtové opatrenie č. 03/2016  ( 15,0 kB  | 23.09.2016 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE