Celkový počet súborov na stránke 801, s celkovou veľkosťou 504,3 MB z toho:


Obecné dokumenty (187)

   Informácia pre voliča  ( 561,6 kB  | 14.08.2018 )
Právo voliť a byť volený
   Verejná vyhláška SWAN, a.s.  ( 2,9 MB  | 10.08.2018 )
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby-Optická prístupová sieť
   Voľby v samospráva 2018  ( 47,7 kB  | 07.08.2018 )
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
   Výzva na predkladanie cenových ponúk - Detské ihrisko  ( 740,8 kB  | 03.08.2018 )
   Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky  ( 21,6 kB  | 03.08.2018 )
   Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií  ( 19,8 kB  | 03.08.2018 )
   Remeselné trhy - Dolné Orešany  ( 143,5 kB  | 10.07.2018 )
   Výzva na predkladanie cenových ponúk - Detské ihrisko  ( 5,2 MB  | 29.06.2018 )
   výzva na zebezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  ( 2,5 MB  | 25.06.2018 )
   štrukturovaný rozpočet - tabuľka - KROTON  ( 9,0 kB  | 22.06.2018 )
   Spomaľovací pruh  ( 1,1 MB  | 14.06.2018 )
   Komunitný plán Obce Košolná  ( 180,2 kB  | 14.06.2018 )
   Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly č. 3/2018  ( 55,6 kB  | 14.06.2018 )
   plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018  ( 21,0 kB  | 14.06.2018 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.06.2018  ( 14,0 kB  | 14.06.2018 )
   Vyjadrenie obecného úradu k zápisnici č. 2/2018  ( 27,5 kB  | 21.05.2018 )
   Pozvánka na zasadnutie OZ 7.5.2018  ( 555,1 kB  | 30.04.2018 )
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Košolná dňa 7.5.2018
   Plnenie - výdavky 03/2018  ( 105,2 kB  | 30.04.2018 )
Plnenie výdavkov Obce Košolná za obdobie 1. - 3./2018
   Plnenie - príjmy 03/2018  ( 21,3 kB  | 30.04.2018 )
Plnenie príjmov Obce Košolná za obdobie do 1. - 3.2018
   Rozhodnutie Verejné rozvody NN  ( 1,0 MB  | 28.03.2018 )
Zástavba 10 rodinných domov Verejné rozvody NN
   Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM 07.03.-09.03.  ( 176,5 kB  | 06.03.2018 )
   Poovncke_zdruenie_Dubina_Ruindol.PDF  ( 190,8 kB  | 02.03.2018 )
   Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017  ( 25,7 kB  | 01.03.2018 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.03.2018  ( 13,5 kB  | 01.03.2018 )
   PZ Dubina Ružindol  ( 713,4 kB  | 07.02.2018 )
Verejná vyhláška - Poverenie PZ Dubina Ružindol
   karneval 2018  ( 270,5 kB  | 23.01.2018 )
   Rozpočtové opatrenie č. 04/2017  ( 17,5 kB  | 09.01.2018 )
   Rozpočtové opatrenie č. 03/2017  ( 53,5 kB  | 09.01.2018 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2017  ( 16,9 kB  | 06.12.2017 )
   Verejná vyhláška Gašparík  ( 3,9 MB  | 05.12.2017 )
Verejná vyhláška - stavebné konanie- Róbert Gašparík
   Pozvánka - Vianočné trhy  ( 248,0 kB  | 04.12.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2017  ( 13,0 kB  | 24.11.2017 )
   mikuláš 2017  ( 426,0 kB  | 22.11.2017 )
   Plán kontrolnej činnosti  ( 20,9 kB  | 15.11.2017 )
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Košolná na 1. polrok 2018
   Oznámenie o začatí konania  ( 394,5 kB  | 14.11.2017 )
Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín
   Stavebné povolenie  ( 3,1 MB  | 12.10.2017 )
stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rodinný dom
   Pozvánka na zasadnutie OZ  ( 85,2 kB  | 31.08.2017 )
   Žiadosť o vysporiadanie pozemku  ( 42,7 kB  | 30.08.2017 )
Žiadosť - Dobrovodská Mária
   Žiadosť o odkúpenie pozemku  ( 242,6 kB  | 30.08.2017 )
Žiadosť - Majkút Vladimír
   Výzva na predloženie cenovej ponuky  ( 44,0 kB  | 31.07.2017 )
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu "Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná".
   Výberové konanie na hlavného kontrolóra Obce Košolná  ( 84,6 kB  | 28.07.2017 )
   Odpoveď hlavnej kontrolórky  ( 12,0 kB  | 12.07.2017 )
   Výzva - ochrana úrody pred požiarmi  ( 1,3 MB  | 06.07.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol na rok 2017  ( 15,0 kB  | 26.06.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ - zverejňovanie  ( 16,4 kB  | 26.06.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.06.2017  ( 14,0 kB  | 20.06.2017 )
   Zhromaždenie občanov  ( 25,0 kB  | 02.06.2017 )
   Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM 25.05.17  ( 6,6 MB  | 23.05.2017 )
   Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM  ( 6,2 MB  | 23.05.2017 )
   Oznámenie o zatvorení pošty  ( 6,9 MB  | 10.05.2017 )
   meranie zrakovej ostrosti  ( 15,8 kB  | 25.04.2017 )
   Ponuka - horizontálne pretláčanie  ( 2,6 MB  | 25.04.2017 )
   Zápis žiakov do MŠ 2017/2018  ( 1,6 MB  | 25.04.2017 )
   prianie 2  ( 431,3 kB  | 12.04.2017 )
   prianie  ( 520,2 kB  | 12.04.2017 )
   Zisťovanie SILC  ( 75,3 kB  | 12.04.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.04.2017 - text.súbor  ( 15,7 kB  | 04.04.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.04.2017  ( 24,2 kB  | 04.04.2017 )
   Kontrola dodržiavania obsahu a zákonnej lehoty na zverejňovanie objednávok a faktúr  ( 1,5 MB  | 31.03.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.04.2017  ( 18,7 kB  | 28.03.2017 )
   zámer predaja majetku  ( 158,5 kB  | 21.03.2017 )
   verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby - optická sieť  ( 1,5 MB  | 28.02.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.01.2017  ( 14,0 kB  | 10.01.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.01.2017  ( 18,1 kB  | 04.01.2017 )
   Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017  ( 1,4 MB  | 04.01.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 04.01.2017  ( 13,5 kB  | 28.12.2016 )
   Vianočný pozdrav  ( 81,5 kB  | 19.12.2016 )
   Plnenie rozpočtu - november 2016 - príjmová časť  ( 23,7 kB  | 14.12.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.12.2016  ( 13,5 kB  | 14.12.2016 )
   kontroly uložené OZ hlavnej kontrolórke  ( 582,8 kB  | 10.10.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.09.2016  ( 18,0 kB  | 23.09.2016 )
   pozvnka_na_zasadnutie_OZ.PDF  ( 191,5 kB  | 02.09.2016 )
Dňa 12.9.2016 sa uskutoční zasadnutie OZ obce Košolná
   Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov  ( 92,6 kB  | 19.08.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.06.2016  ( 17,2 kB  | 08.06.2016 )
   oznam - nájomníci bytových domov  ( 785,8 kB  | 02.05.2016 )
   Pozvánka na Zasadnutie OZ dňa 02.05.2016  ( 24,8 kB  | 28.04.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.03.2016  ( 16,9 kB  | 22.03.2016 )
   Zmluva o dielo - výrub stromov  ( 26,2 kB  | 16.03.2016 )
   Výsledky volieb do Národnej rady SR - 05.03.2016  ( 79,6 kB  | 07.03.2016 )
   Príloha č. 1 a príloha č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - OZ KROTON  ( 46,2 kB  | 04.03.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3.3.2016  ( 18,6 kB  | 24.02.2016 )
   Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2016  ( 255,0 kB  | 18.02.2016 )
   Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2015  ( 302,9 kB  | 12.02.2016 )
   Návrh VZN č.1/2016 o financovaní originálnych komptencií obce na úseku školstva  ( 26,5 kB  | 04.02.2016 )
   Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Košolná 2015 - 2020  ( 2,7 MB  | 21.12.2015 )
   Smernica č. 1/2014 - upravujúca zásady zverejňovania informácií obce  ( 16,2 kB  | 11.02.2014 )
   Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Košolná  ( 67,5 kB  | 18.08.2009 )

Finančné dokumenty (135)

   Rozpočtové opatrenie č. 4/2020  ( 28,5 kB  | 03.12.2020 )
   Rozpočtové opatrenie č. 3/2020  ( 31,5 kB  | 03.12.2020 )
   Rozpočtové opatrenie č. 2/2020  ( 28,0 kB  | 03.12.2020 )
   Rozpočtové opatrenie č. 1/2020  ( 38,0 kB  | 03.12.2020 )
   schválené - zámer predaja majetku - pozemky pod bytovými domami s. č. 50, 51, 52  ( 321,5 kB  | 29.06.2020 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2019  ( 53,4 kB  | 24.06.2020 )
   Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa  ( 82,5 kB  | 10.06.2020 )
   Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2019  ( 201,0 kB  | 10.06.2020 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2020-2022  ( 43,0 kB  | 14.02.2020 )
   Plnenie výdavkov 2019  ( 144,3 kB  | 11.02.2020 )
   Plnenie príjmov 2019  ( 26,7 kB  | 11.02.2020 )
   NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - výdavková časť  ( 259,5 kB  | 04.02.2020 )
   NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - príjmová časť  ( 238,0 kB  | 04.02.2020 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE