Celkový počet súborov na stránke 707, s celkovou veľkosťou 414,0 MB z toho:


Obecné dokumenty (150)

   Žiadosť o vysporiadanie pozemku  ( 42,7 kB  | 30.08.2017 )
Žiadosť - Dobrovodská Mária
   Žiadosť o odkúpenie pozemku  ( 242,6 kB  | 30.08.2017 )
Žiadosť - Majkút Vladimír
   Výzva na predloženie cenovej ponuky  ( 44,0 kB  | 31.07.2017 )
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu "Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná".
   Výberové konanie na hlavného kontrolóra Obce Košolná  ( 84,6 kB  | 28.07.2017 )
   Odpoveď hlavnej kontrolórky  ( 12,0 kB  | 12.07.2017 )
   Výzva - ochrana úrody pred požiarmi  ( 1,3 MB  | 06.07.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol na rok 2017  ( 15,0 kB  | 26.06.2017 )
   Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ - zverejňovanie  ( 16,4 kB  | 26.06.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.06.2017  ( 14,0 kB  | 20.06.2017 )
   Zhromaždenie občanov  ( 25,0 kB  | 02.06.2017 )
   Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM 25.05.17  ( 6,6 MB  | 23.05.2017 )
   Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM  ( 6,2 MB  | 23.05.2017 )
   Oznámenie o zatvorení pošty  ( 6,9 MB  | 10.05.2017 )
   meranie zrakovej ostrosti  ( 15,8 kB  | 25.04.2017 )
   Ponuka - horizontálne pretláčanie  ( 2,6 MB  | 25.04.2017 )
   Zápis žiakov do MŠ 2017/2018  ( 1,6 MB  | 25.04.2017 )
   prianie 2  ( 431,3 kB  | 12.04.2017 )
   prianie  ( 520,2 kB  | 12.04.2017 )
   Zisťovanie SILC  ( 75,3 kB  | 12.04.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.04.2017 - text.súbor  ( 15,7 kB  | 04.04.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.04.2017  ( 24,2 kB  | 04.04.2017 )
   Kontrola dodržiavania obsahu a zákonnej lehoty na zverejňovanie objednávok a faktúr  ( 1,5 MB  | 31.03.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.04.2017  ( 18,7 kB  | 28.03.2017 )
   zámer predaja majetku  ( 158,5 kB  | 21.03.2017 )
   verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby - optická sieť  ( 1,5 MB  | 28.02.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.01.2017  ( 14,0 kB  | 10.01.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.01.2017  ( 18,1 kB  | 04.01.2017 )
   Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017  ( 1,4 MB  | 04.01.2017 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 04.01.2017  ( 13,5 kB  | 28.12.2016 )
   Vianočný pozdrav  ( 81,5 kB  | 19.12.2016 )
   Plnenie rozpočtu - november 2016 - príjmová časť  ( 23,7 kB  | 14.12.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.12.2016  ( 13,5 kB  | 14.12.2016 )
   kontroly uložené OZ hlavnej kontrolórke  ( 582,8 kB  | 10.10.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.09.2016  ( 18,0 kB  | 23.09.2016 )
   pozvnka_na_zasadnutie_OZ.PDF  ( 191,5 kB  | 02.09.2016 )
Dňa 12.9.2016 sa uskutoční zasadnutie OZ obce Košolná
   Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov  ( 92,6 kB  | 19.08.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.06.2016  ( 17,2 kB  | 08.06.2016 )
   oznam - nájomníci bytových domov  ( 785,8 kB  | 02.05.2016 )
   Pozvánka na Zasadnutie OZ dňa 02.05.2016  ( 24,8 kB  | 28.04.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.03.2016  ( 16,9 kB  | 22.03.2016 )
   Zmluva o dielo - výrub stromov  ( 26,2 kB  | 16.03.2016 )
   Výsledky volieb do Národnej rady SR - 05.03.2016  ( 79,6 kB  | 07.03.2016 )
   Príloha č. 1 a príloha č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - OZ KROTON  ( 46,2 kB  | 04.03.2016 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3.3.2016  ( 18,6 kB  | 24.02.2016 )
   Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2016  ( 255,0 kB  | 18.02.2016 )
   Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2015  ( 302,9 kB  | 12.02.2016 )
   Návrh VZN č.1/2016 o financovaní originálnych komptencií obce na úseku školstva  ( 26,5 kB  | 04.02.2016 )
   Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Košolná 2015 - 2020  ( 2,7 MB  | 21.12.2015 )
   Smernica č. 1/2014 - upravujúca zásady zverejňovania informácií obce  ( 16,2 kB  | 11.02.2014 )
   Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Košolná  ( 67,5 kB  | 18.08.2009 )

Finančné dokumenty (127)

   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2020-2022  ( 43,0 kB  | 14.02.2020 )
   Plnenie výdavkov 2019  ( 144,3 kB  | 11.02.2020 )
   Plnenie príjmov 2019  ( 26,7 kB  | 11.02.2020 )
   NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - výdavková časť  ( 259,5 kB  | 04.02.2020 )
   NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - príjmová časť  ( 238,0 kB  | 04.02.2020 )
   rozpočtové opatrenie č. 10/2019  ( 26,5 kB  | 20.12.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 9/2019  ( 29,0 kB  | 20.12.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 8/2019  ( 25,5 kB  | 20.12.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 7/2019  ( 29,0 kB  | 20.12.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 6/2019  ( 28,0 kB  | 20.12.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 5/2019  ( 27,0 kB  | 20.12.2019 )
   RO 10/2019  ( 26,0 kB  | 09.12.2019 )
   RO 9/2019  ( 29,0 kB  | 09.12.2019 )
   RO 8/2019  ( 25,0 kB  | 09.12.2019 )
   RO 7/2019  ( 29,0 kB  | 09.12.2019 )
   RO 6/2019  ( 28,5 kB  | 09.12.2019 )
   RO 5/2019  ( 27,0 kB  | 09.12.2019 )
   Audítorská správa za rok 2018  ( 212,6 kB  | 09.10.2019 )
   Final rozpočtové opatrenie č. 1/2019  ( 27,0 kB  | 09.10.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 4/2019  ( 27,5 kB  | 23.09.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 3/2019  ( 27,0 kB  | 23.09.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 2/2019  ( 27,5 kB  | 23.09.2019 )
   rozpočtové opatrenie č. 1/2019  ( 26,0 kB  | 23.09.2019 )
   Infirmácia o čerpaní rozpočtu - hlavná kontrolórka  ( 21,8 kB  | 23.09.2019 )
   plnenie výdavkov 08/2019  ( 138,9 kB  | 23.09.2019 )
   plnenie príjmov 08/2019  ( 25,9 kB  | 23.09.2019 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018  ( 179,0 kB  | 28.06.2019 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2018  ( 4,6 MB  | 13.06.2019 )
   Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2018  ( 85,5 kB  | 15.05.2019 )
   Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Plnenie výdavkov rok 2018  ( 146,1 kB  | 15.05.2019 )
   Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Košolná - Plnenie príjmov rok 2018  ( 23,2 kB  | 15.05.2019 )
   NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018  ( 179,0 kB  | 15.05.2019 )
   zámer predaja majetku  ( 75,5 kB  | 03.04.2019 )
   Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Košolná  ( 25,2 kB  | 29.03.2019 )
   Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť  ( 44,0 kB  | 29.03.2019 )
   Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť  ( 55,5 kB  | 29.03.2019 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019,2020,2021  ( 28,7 kB  | 29.03.2019 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019-2021  ( 36,1 kB  | 14.03.2019 )
   Žiadosť o odpredaj pozemku  ( 67,3 kB  | 13.03.2019 )
   Žiadosť veriacich o prístrešok na kostol  ( 107,6 kB  | 13.03.2019 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - výdavková časť  ( 35,5 kB  | 27.02.2019 )
   NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - príjmová časť  ( 20,5 kB  | 27.02.2019 )
   Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť  ( 327,5 kB  | 21.12.2018 )
   Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť  ( 48,5 kB  | 21.12.2018 )
   Návrh č. 3 - rozpočet výdavkov pre roky 2018 - 2020  ( 323,5 kB  | 24.10.2018 )
   Návrh č. 3 - rozpočet výdavkov na roky 2018 - 2020  ( 69,7 kB  | 24.10.2018 )
   Návrh č. 3 - rozpočet príjmov na roky 2018-2020  ( 48,0 kB  | 24.10.2018 )
   Príloha č. 3 - Štrukturovaný rozpočet  ( 23,0 kB  | 03.08.2018 )
   Záverečný účet Obce Košolná za rok 2017 - schválený  ( 139,5 kB  | 02.07.2018 )
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2018, 2019, 2020  ( 45,7 kB  | 14.06.2018 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE