Celkový počet súborov na stránke 833, s celkovou veľkosťou 568,7 MB z toho:


Obecné dokumenty (205)

   Zámer prenájmu majetku - p. Gromová  ( 214,6 kB  | 24.03.2021 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.03.2021  ( 28,0 kB  | 10.03.2021 )
   Protipožiarna prevencia  ( 13,7 kB  | 08.03.2021 )
Upozornenie občanov
   Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020  ( 27,6 kB  | 26.02.2021 )
   plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021  ( 21,6 kB  | 26.02.2021 )
   Upozornenie - pozor na podvodné konanie  ( 64,8 kB  | 25.02.2021 )
Upozornenie policajného zboru
   oznámenie o uložení zásielky - A. Rakický  ( 2,0 MB  | 23.02.2021 )
   Výpočet úrovne vytriedenia KO - 2020  ( 20,9 kB  | 23.02.2021 )
   úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020  ( 16,4 kB  | 23.02.2021 )
   Čo bude platiť od 8. februára 2021  ( 68,5 kB  | 05.02.2021 )
   Verejná vyhláška-Stavebné povolenie  ( 10,2 MB  | 04.02.2021 )
Stavebné povolenie na stavbu Rozšírenie NN rozvodov
   Plošné testovanie - COVID 19 - 06.02.2021  ( 24,1 kB  | 04.02.2021 )
   Sčítanie obyvateľov 2021  ( 79,4 kB  | 03.02.2021 )
   Plošné testovanie - 30.1.2021  ( 694,2 kB  | 28.01.2021 )
Časové pásma testovania 30.01.2021
   Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná  ( 111,9 kB  | 26.01.2021 )
   Harmonogram vývozu KO a SZ pre rok 2021  ( 39,8 kB  | 21.01.2021 )
   Plošné testovanie - COVID 19  ( 701,0 kB  | 21.01.2021 )
Testovanie bude prebiehať v kultúrnom dome v Košolnej nasledovne :
   oznámenie o uložení zásielky - Kobza  ( 2,2 MB  | 18.01.2021 )
   zámer zámeny a kúpy nehnuteľností 2  ( 27,9 kB  | 21.12.2020 )
   Geometrický plán - Zámer zámeny a kúpy nehnuteľností - p. gašparíková  ( 1,5 MB  | 21.12.2020 )
   zámer zámeny a kúpy nehnuteľností  ( 31,2 kB  | 21.12.2020 )
   Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"  ( 1,3 MB  | 21.12.2020 )
   Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 2020  ( 760,4 kB  | 01.12.2020 )
   uzávierky cesty II/502 medzi Bratislavou a Svätým Jurom  ( 37,0 kB  | 20.11.2020 )
   Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ( 257,3 kB  | 16.10.2020 )
22.10.2020 sa uskutoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
   Rozšírenie NN rozvodov  ( 8,5 MB  | 16.10.2020 )
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby
   Vykurovacie obdobie  ( 472,8 kB  | 08.10.2020 )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.06.2020  ( 239,6 kB  | 23.09.2020 )
   Návrh zmluvy o spolupráci pri realizácii investície s TAVOS a.s.  ( 544,5 kB  | 03.09.2020 )
   Zuzana Gromová  ( 7,8 MB  | 03.09.2020 )
   Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"  ( 9,5 MB  | 25.08.2020 )
   Zrušenie zákazky s nízkou hodnotou  ( 91,8 kB  | 25.08.2020 )
Vnútroblok - stavebná časť
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva  ( 27,0 kB  | 17.08.2020 )
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.8.2020
   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.8.2020  ( 172,7 kB  | 17.08.2020 )
Vokounová Jana
   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.8.2020  ( 173,1 kB  | 17.08.2020 )
Rakický Adam
   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.8.2020  ( 170,2 kB  | 17.08.2020 )
Halaksa Andrej
   Zrušenie trvalého pobytu  ( 578,1 kB  | 12.08.2020 )
Kobra Marián, Kobza Roman, Kobzová Zuzana
   Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"  ( 9,5 MB  | 06.08.2020 )
   Zámer predaja_pozemky_bytovky 50,51,52  ( 340,6 kB  | 21.07.2020 )
   Rozhodnutie - verejná vyhláška OSK 3. etapa  ( 116,3 kB  | 15.07.2020 )
   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu  ( 95,0 kB  | 26.06.2020 )
Zrušený trvalý pobyt občanovi Trníkovi Bohuslavovi
   Správa HK o výsledkoch kontroly č. 01/2020  ( 34,6 kB  | 24.06.2020 )
   plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020  ( 21,0 kB  | 24.06.2020 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.06.2020  ( 27,5 kB  | 24.06.2020 )
   Výzva na predkladanie ponúk "Oprava miestnej komunikácie k ihrisku v obci Košolná"  ( 216,0 kB  | 24.06.2020 )
   Verejná vyhláška - kanalizácia - 3. etapa  ( 83,2 kB  | 18.06.2020 )
   Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky v MŠ  ( 1,7 MB  | 10.06.2020 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.06.2020  ( 27,0 kB  | 01.06.2020 )
   Zámer predaja majetku - Hrubalová  ( 223,0 kB  | 21.05.2020 )
   Dezinfekcia verejných priestorov  ( 170,2 kB  | 04.05.2020 )
   Prihláška  ( 68,9 kB  | 29.04.2020 )
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
   Zápis do MŠ na šk.rok 2020/2021  ( 95,3 kB  | 29.04.2020 )
   Územné rozhodnutie  ( 9,4 MB  | 29.04.2020 )
Rozhodnutie o umiestnení stavby "Chodník v obci Košolná"
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.04.2020  ( 26,5 kB  | 17.04.2020 )
   pokyny pre preladenie "Cez anténu"  ( 7,8 MB  | 17.04.2020 )
   Otváracie hodiny - Pošta  ( 36,3 kB  | 24.03.2020 )
   pomoc sebe a druhým  ( 287,3 kB  | 18.03.2020 )
   Osoby s vyšším rizikom ochorenia  ( 337,4 kB  | 18.03.2020 )
   Čo robiť ak ste chorý  ( 338,7 kB  | 18.03.2020 )
   10 odporúčaní pri COVID - 19  ( 338,7 kB  | 18.03.2020 )
   Úprava hodín pre verejnosť  ( 461,2 kB  | 18.03.2020 )
Pošta Suchá nad Parnou
   Opatrenie UVZ SR - zákaz prevádzky zariadení  ( 3,8 MB  | 16.03.2020 )
Zákaz prevádzky zariadení
   Karanténne opatrenia  ( 2,1 MB  | 16.03.2020 )
Opatrenie UVZ SR z 12.3.2020 pri ohrození verejného zdravia karanténne opatrenia
   Opatrenie UV VZ SR - uzatvorenie prevádzok  ( 1,4 MB  | 16.03.2020 )
Uzatvorenie prevádzok od 16.3.2020
   Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu 16.3.2020  ( 637,4 kB  | 16.03.2020 )
Krízový štáb obce Košolná na svojom zasadnutí 16.3.2020 prijal opatrenia .
   Usmernenie hlavného hygienika SR  ( 229,5 kB  | 11.03.2020 )
   Zatvorený obecný úrad v Košolnej  ( 15,0 kB  | 10.03.2020 )
Z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu, bude obecný úrad zatvorený
   Oznámenie o uložení zásielky - Martinovič  ( 12,2 kB  | 03.03.2020 )
   Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Košolná  ( 917,9 kB  | 02.03.2020 )
   Výpočet úrovne vytriedenia KO - 2019  ( 20,9 kB  | 27.02.2020 )
   Oznámenie o úrovni vytriedenia KO - 2019  ( 7,2 kB  | 27.02.2020 )
   plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020  ( 21,1 kB  | 11.02.2020 )
   Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2019  ( 1,0 MB  | 11.02.2020 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.02.2020  ( 27,0 kB  | 11.02.2020 )
   Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2019  ( 105,0 kB  | 30.01.2020 )
   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu  ( 109,9 kB  | 08.01.2020 )
Lenka Škodová
   Harmonogram vývozu KO 2020  ( 594,9 kB  | 30.12.2019 )
   Verejná vyhláška oznámenie o začatí územného konania  ( 603,5 kB  | 30.12.2019 )
Oznámenie o začatí územného konania -Chodník v Obci Košolná
   pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11.12.2019  ( 27,0 kB  | 02.12.2019 )
   Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj  ( 61,4 kB  | 27.11.2019 )
VZN Obce Košolná o miestnom poplatku za rozvoj
   Návrh VZN Obce Košolná o miestnych daniach  ( 93,0 kB  | 27.11.2019 )
VZN Obce Košolná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   Informácia pre voličov  ( 23,7 kB  | 07.11.2019 )
informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
   Rozhodnutie predsedu NR SR zo 4.novembra 2019  ( 142,7 kB  | 07.11.2019 )
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do do NR SR
   pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11.11.2019  ( 27,0 kB  | 05.11.2019 )
   Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  ( 557,9 kB  | 07.10.2019 )
Dotácia rekonštrukciu kotolne MŠ
   Návrh zmluvy o spolupráci pri realizácii investície  ( 5,4 MB  | 02.10.2019 )
   Návrh uznesení 30.09.2019  ( 15,8 kB  | 27.09.2019 )
   pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 30.09.2019  ( 27,5 kB  | 23.09.2019 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.06.2019  ( 27,5 kB  | 13.06.2019 )
   Pozvanie na oslavu  ( 46,8 kB  | 07.05.2019 )
Deň matiek - 12.mája 2019
   VZOR - Zásady odmeňovania poslancov  ( 23,7 kB  | 13.03.2019 )
   VZOR - rokovací poriadok  ( 24,1 kB  | 13.03.2019 )
   Žiadoť o osadenie osvetlenia  ( 268,3 kB  | 13.03.2019 )
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.03.2019  ( 13,5 kB  | 13.03.2019 )
   Registrácia chovu  ( 109,0 kB  | 07.03.2019 )
Tabuľka
   Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat  ( 13,9 kB  | 07.03.2019 )
Formulár
   Ohlásenie o vzniku odpadu  ( 752,4 kB  | 28.02.2019 )
   plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019  ( 21,1 kB  | 30.01.2019 )
   Zámer prenájmu majetku - OZ KROTON Košolná  ( 144,5 kB  | 30.01.2019 )
   Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu  ( 29,0 kB  | 30.01.2019 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

TOP-SITE