ZDRAVOTNÍCTVO

OBVODNÁ LEKÁRKA

MUDr. Beata Janíková
Tel.:
+421 33 5580123

ZUBNÁ LEKÁRKA

MUDr. Anna Kadlicová
Tel.: +421
33 5580186

DETSKÁ LEKÁRKA

MUDr. Lívia Korčeková
Tel.: +421
33 5580139

https://www.pediatersucha.sk/


OBECNÁ KNIŽNICA

V druhej polovici dvadsiatych rokov sa začalo s hromadným zakladaním verejných obecných knižníc. Tento proces sa nevyhol ani našej obci. Umiestnená bola v dome Ignáca Tajcnára, neskôr v škole. Knihy potom už požičiavali učitelia. Okrem obecnej knižnice tu bola aj žiacka a učiteľská knižnica. V roku 1958 tu bolo 463 a neskôr 600 zväzkov. Podľa záznamov ju navštevovalo 31 čitateľov.
Od roku 1983 prevzala vedenie knižnice v Košolnej Mária Liptáková. V roku 1984 sa adaptovala miestnosť v kultúrnom dome, kam sa knižnica presťahovala.


VÝVOZ ODPADOV

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu si môžete pozrieť tu

TOP-SITE