Obecné zastupiteľstvo v minulosti overovalo listy pečaťou. Sú známe 3 pečate, ktoré sa zachovali v listoch v archívoch. Na obrázku vidíte vyobrazenie historických pečatí.

pecat

Platným erbom obce Košolná je v zelenom štíte strieborný vinohradnícky nôž, sprevádzaný dvomi zlatými strapcami hrozna. Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách – zelenej, bielej, zelenej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer 2:3 a je ukončená 3 cípmi, t.j. troma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

TOP-SITE