Ženský lekár v Smoleniciach oznamuje svojim pacientkám, že od 15. júla do 26. júla neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. V piatok 12. júla bude ordinovať do jedenástej hodinny len pre akútne neodkladné stavy. Zastupovanie počas dovolenky bude vyvesené na dverách ambulancie. Ordinovať začne v pondelok 29. júla 2019.

(Tento príspevok bude odstránený 29.07.2019 10:04)

TOP-SITE