Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v Košolnej poriada dňa 18.júna 2019 t.j. utorok výlet na Bradlo. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Milky Volekovej č.d. 130 do 14.6.2019. Poplatok za člena je 5,00€. Poplatok treba zaplatiť pri prihlásení. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia JDS s poplatkom 10,00€ na osobu.

(Tento príspevok bude odstránený 18.06.2019 11:50)

TOP-SITE