Posedenie pre dôchodcov - október 2014

V októbri 2014 sa uskutočnilo posedenie pre dôchodcov, ktorého hlavným bodom programu bolo vystúpenie ochotníckeho divadla z Krupej.

Naši najmenší 2011/2012

Malkáči a Velkáči - Školský rok 2011/2012

TOP-SITE