Detský karneval 5.2.2017

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude. Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.

Prišiel k nám Mikuláš...

Vitaj,vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký ? Celý rok sme poslúchali , aj si uši umývali. Žiaden z nás sa nebil veru , na kolene nemal dieru . Tak ako sme sľúbili , všetci sme sa ľúbili . Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece , nikto z nás uč čakať nechce.

2. ročník Vianočných trhov

V Košolnej máme za sebou 2. ročník Vianočných trhov, ktoré sa konali 3.12.2016. V toto sobotné popoludnie sa v kultúrnom dome stretli ľudia z blízka i z ďaleka, postretali sa známi aj neznámi. Pekné a chutné výrobky, ktoré predajcovia ponúkali, potešili nejedného z nás. A kto pri nakupovaní vyhladol, mohol si pochutnať na kapustnici. Alebo s vareným vínkom len tak postáť na „kus reči“. V tvárach ľudí sa dala čítať pohoda a spokojnosť. A o to predsa v predvianočnom čase, čase adventu ide. Preto všetkým, ktorí sa na príprave Vianočných trhov podieľali, tým ktorí prišli obohatiť sortiment výrobkov i tým ktorí si našli čas a prišli si s nami vychutnať túto predvianočnú atmosféru patrí jedno veľké ĎAKUJEM.

Október - mesiac úcty k starším

„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes vyliala káva.“ Tak nezabúdajme a vážme si. A budeme požehnaní.

Opekačka

V sobotu 25.6.2016 sme v Košolnej oficiálne zahájili letnú sezónu a to spoločnou opekačkou. Aj napriek tomu, že slniečko nás riadne potrápilo, mohli sme si všetci spolu s našimi deťmi zašportovať, niečo povyfarbovať, zajazdiť si na koníkoch a popri tom si opiecť špekačky.

Deň matiek

Mamy, mamky, mamičky...všetky bez rozdielu veku prišli s nami 15.5.2016 do kultúrneho domu osláviť sviatok Deň matiek. O program sa v tento krásny deň postarali naše deti. Ako prvá vystúpila Adrianka Belicová, ktorej básnička potešila každú mamičku. A po nej prišli na rad naši škôlkári. Či "malkáči", či "velkáči", všetci nám ukázali, že sú veľmi šikovní a majú svoje mamičky nadovšetko radi. Pani učiteľky a pani Horváthová z tanečného krúžku s nimi odviedli kus dobrej práce, za čo im patrí veľká vďaka všetkých mamičiek, ktorým urobili v nedeľu svojim programom radosť. Na záver detičky rozdali mamičkám kvietky, ktoré z lásky k nim pripravili v škôlke a v OZ Detský svet pod orechom.

Máj, máj, máj zelený...

Staviame my máje, čo nám dajú za ne? Pálenky červenej, do putne drevenej. Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený.

Marec - mesiac knihy

Už tretí rok sa nám darí s našimi škôlkármi udržiavať milú tradíciu - pri príležitosti mesiaca knihy prídu s pani učiteľkami pozrieť do našej knižnice. Tak sa aj 18.03.2016 naplnili priestory knižnice veselým džavotom detí. Spolu sme si popozerali knižky, ktoré u nás od ich poslednej návštevy pribudli.

Karneval 07.02.2016

Vo februári sa v kultúrnom dome konal karneval. Členovia kultúrnej komisie pripravili skvelé fašiangové šišky, na ktorých si mohli všetci pochutiť. O zábavu sa deťom postaral ŠAŠO - JAŠO. Všetky masky boli za svoju snahu a nápaditosť navyše odmenené sladkými dobrotami.

Mikuláš na návšteve v Košolnej - 2015

V decembri 2015 Nás navštívil Mikuláš aj so svojimi spoločníkmi anjelmi a čertom v Kostole.

Posedenie pre dôchodcov 25.10.2015

Dňa 25.10.2015 Kultúrna komisia v spolupráci s Obecným úradom pripravili Posedenie pre dôchodcov. Krásny program si pripravili detičky z Materskej školy, ...

Naši škôlkári v knižnici 2015

Keďže mesiac marec je mesiacom knihy, boli pri tejto príležitosti na návšteve v Miestnej knižnici Košolná aj naši škôlkári.

Karneval v Košolnej 15.02.2015

Dňa 15.02.2015 sa v kultúrnom dome konal karneval pre našich najmenších. Detičky, ale aj rodičia či starí rodičia si mohli pochutiť na výborných fašiangových šiškách, ktoré pripravili členovia kultúrnej komisie v spolupráci s pracovníčkou obecného úradu. Navyše za svoju ochotu a vynaliezovosť dostala každá maska sladkú odmenu v podobe lízatka či keksíku.

Posedenie pre dôchodcov - október 2014

V októbri 2014 sa uskutočnilo posedenie pre dôchodcov, ktorého hlavným bodom programu bolo vystúpenie ochotníckeho divadla z Krupej.

Naši najmenší 2011/2012

Malkáči a Velkáči - Školský rok 2011/2012

TOP-SITE