Milá návšteva škôlkárov v našej knižnici.

Deti milujú, keď im rodičia čítajú. Naši škôlkári ma o tom znovu presvedčili pri tohtoročnej návšteve v knižnici. A preto na to nezabúdajme a milujme svoje deti aj tým, že im čítame.

Detský karneval 5.2.2017

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude. Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.

Prišiel k nám Mikuláš...

Vitaj,vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký ? Celý rok sme poslúchali , aj si uši umývali. Žiaden z nás sa nebil veru , na kolene nemal dieru . Tak ako sme sľúbili , všetci sme sa ľúbili . Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece , nikto z nás uč čakať nechce.

2. ročník Vianočných trhov

V Košolnej máme za sebou 2. ročník Vianočných trhov, ktoré sa konali 3.12.2016. V toto sobotné popoludnie sa v kultúrnom dome stretli ľudia z blízka i z ďaleka, postretali sa známi aj neznámi. Pekné a chutné výrobky, ktoré predajcovia ponúkali, potešili nejedného z nás. A kto pri nakupovaní vyhladol, mohol si pochutnať na kapustnici. Alebo s vareným vínkom len tak postáť na „kus reči“. V tvárach ľudí sa dala čítať pohoda a spokojnosť. A o to predsa v predvianočnom čase, čase adventu ide. Preto všetkým, ktorí sa na príprave Vianočných trhov podieľali, tým ktorí prišli obohatiť sortiment výrobkov i tým ktorí si našli čas a prišli si s nami vychutnať túto predvianočnú atmosféru patrí jedno veľké ĎAKUJEM.

Október - mesiac úcty k starším

„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes vyliala káva.“ Tak nezabúdajme a vážme si. A budeme požehnaní.

Opekačka

V sobotu 25.6.2016 sme v Košolnej oficiálne zahájili letnú sezónu a to spoločnou opekačkou. Aj napriek tomu, že slniečko nás riadne potrápilo, mohli sme si všetci spolu s našimi deťmi zašportovať, niečo povyfarbovať, zajazdiť si na koníkoch a popri tom si opiecť špekačky.

Deň matiek

Mamy, mamky, mamičky...všetky bez rozdielu veku prišli s nami 15.5.2016 do kultúrneho domu osláviť sviatok Deň matiek. O program sa v tento krásny deň postarali naše deti. Ako prvá vystúpila Adrianka Belicová, ktorej básnička potešila každú mamičku. A po nej prišli na rad naši škôlkári. Či "malkáči", či "velkáči", všetci nám ukázali, že sú veľmi šikovní a majú svoje mamičky nadovšetko radi. Pani učiteľky a pani Horváthová z tanečného krúžku s nimi odviedli kus dobrej práce, za čo im patrí veľká vďaka všetkých mamičiek, ktorým urobili v nedeľu svojim programom radosť. Na záver detičky rozdali mamičkám kvietky, ktoré z lásky k nim pripravili v škôlke a v OZ Detský svet pod orechom.

Máj, máj, máj zelený...

Staviame my máje, čo nám dajú za ne? Pálenky červenej, do putne drevenej. Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený.

Marec - mesiac knihy

Už tretí rok sa nám darí s našimi škôlkármi udržiavať milú tradíciu - pri príležitosti mesiaca knihy prídu s pani učiteľkami pozrieť do našej knižnice. Tak sa aj 18.03.2016 naplnili priestory knižnice veselým džavotom detí. Spolu sme si popozerali knižky, ktoré u nás od ich poslednej návštevy pribudli.

Karneval 07.02.2016

Vo februári sa v kultúrnom dome konal karneval. Členovia kultúrnej komisie pripravili skvelé fašiangové šišky, na ktorých si mohli všetci pochutiť. O zábavu sa deťom postaral ŠAŠO - JAŠO. Všetky masky boli za svoju snahu a nápaditosť navyše odmenené sladkými dobrotami.

Mikuláš na návšteve v Košolnej - 2015

V decembri 2015 Nás navštívil Mikuláš aj so svojimi spoločníkmi anjelmi a čertom v Kostole.

Posedenie pre dôchodcov 25.10.2015

Dňa 25.10.2015 Kultúrna komisia v spolupráci s Obecným úradom pripravili Posedenie pre dôchodcov. Krásny program si pripravili detičky z Materskej školy, ...

Naši škôlkári v knižnici 2015

Keďže mesiac marec je mesiacom knihy, boli pri tejto príležitosti na návšteve v Miestnej knižnici Košolná aj naši škôlkári.

Karneval v Košolnej 15.02.2015

Dňa 15.02.2015 sa v kultúrnom dome konal karneval pre našich najmenších. Detičky, ale aj rodičia či starí rodičia si mohli pochutiť na výborných fašiangových šiškách, ktoré pripravili členovia kultúrnej komisie v spolupráci s pracovníčkou obecného úradu. Navyše za svoju ochotu a vynaliezovosť dostala každá maska sladkú odmenu v podobe lízatka či keksíku.

Posedenie pre dôchodcov - október 2014

V októbri 2014 sa uskutočnilo posedenie pre dôchodcov, ktorého hlavným bodom programu bolo vystúpenie ochotníckeho divadla z Krupej.

Naši najmenší 2011/2012

Malkáči a Velkáči - Školský rok 2011/2012

TOP-SITE