Zápisnica + uznesenia 05.04.2017

  zámer predaja majetku (158,5 kB | 134x stiahnuté)
  Žiadosť o zníženie poplatku za KO (21,7 kB | 68x stiahnuté)
  Žiadosť o zmenu územného plánu č. 1 (21,2 kB | 129x stiahnuté)
  Žiadosť o zmenu územného plánu (56,0 kB | 116x stiahnuté)
...zobraziť celý príspevok

Zápisnica + uznesenia 02/2017 z rokovania OZ konaného dňa 11.01.2017

príloha č. 1:
  Správa z kontroly hlavnej kontrolórky (12,6 kB | 81x stiahnuté)
príloha č. 2: 
  Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ (34,3 kB | 0x stiahnuté)
príloha č. 3:  príloha č.4: 
  Návrh veliteľa DHZ Košolná (35,1 kB | 64x stiahnuté)
...zobraziť celý príspevok
1 5 6 7 8
TOP-SITE