Zápisnica + uznesenia zo zasadnutia OZ – 30.09.2019

  zápisnica zo zasadnutia OZ 30.09.2019 (258,0 kB | 19x stiahnuté)
  uznesenia zo zasadnutia OZ 30.09.2019 (497,0 kB | 11x stiahnuté)
  Final rozpočtové opatrenie č. 1/2019 (27,0 kB | 0x stiahnuté)
  Final rozpočtové opatrenie č. 2/2019 (27,5 kB | 0x stiahnuté)
  Final rozpočtové opatrenie č. 3/2019 (27,0 kB | 0x stiahnuté)
  Final rozpočtové opatrenie č. 4/2019 (27,5 kB | 0x stiahnuté)
  Audítorská správa za rok 2018 (212,6 kB | 2x stiahnuté)

Zápisnica + uznesenia zo zasadnutia OZ – 20.06.2019

  Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018 (179,0 kB | 10x stiahnuté)
  VZN č. 1/2019 (40,0 kB | 33x stiahnuté)
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.03.2019

  Komunitný plán Obce Košolná (180,2 kB | 55x stiahnuté)
1 2 3 7
TOP-SITE