Zápisnica + uznesenia – Zasadnutie OZ 11.12.2019

  zápisnica zo zasadnutia OZ 11.12.2019 (64,0 kB | 62x stiahnuté)
  rozpočtové opatrenie č. 5/2019 (27,0 kB | 0x stiahnuté)
  rozpočtové opatrenie č. 6/2019 (28,0 kB | 0x stiahnuté)
  rozpočtové opatrenie č. 7/2019 (29,0 kB | 0x stiahnuté)
  rozpočtové opatrenie č. 8/2019 (25,5 kB | 0x stiahnuté)
  rozpočtové opatrenie č. 9/2019 (29,0 kB | 0x stiahnuté)
  rozpočtové opatrenie č. 10/2019 (26,5 kB | 0x stiahnuté)
  uznesenia zo zasadnutia OZ 11.12.2019 (16,5 kB | 29x stiahnuté)
1 2 3 4 5 18
TOP-SITE