Zápisnica + uznesenia 02/2017 z rokovania OZ konaného dňa 11.01.2017

príloha č. 1:
  Správa z kontroly hlavnej kontrolórky (12,6 kB | 46x stiahnuté)
príloha č. 2: 
  Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ (34,3 kB | 0x stiahnuté)
príloha č. 3:  príloha č.4: 
  Návrh veliteľa DHZ Košolná (35,1 kB | 21x stiahnuté)
...zobraziť celý príspevok
1 2 3 5
TOP-SITE