Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

  Opatrenie UV VZ SR - uzatvorenie prevádzok (1,4 MB | 25x stiahnuté)
  Karanténne opatrenia (2,1 MB | 27x stiahnuté)
  Usmernenie hlavného hygienika SR (229,5 kB | 38x stiahnuté)
  Rozhodnutie - zákaz návštev (111,3 kB | 30x stiahnuté)
  Rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí (97,7 kB | 31x stiahnuté)
  Ako znížiť riziko vzniku infekcie (232,7 kB | 27x stiahnuté)

zápisnica, uznesenia zo Zasadnutia OZ konaného dňa 15.03.2021

  Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020 (27,6 kB | 22x stiahnuté)
 
1 2 3 26
TOP-SITE