Opatrenia Úradu vereného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 19.5.2020

Nosenie rúšok 
  Nosenie rúšok-opatrenie z 19.5.2020 (107,9 kB | 11x stiahnuté)
Hromadné podujatia 
  Hromadné podujatia - opatrenie 19.5.2020 (117,6 kB | 15x stiahnuté)
Otváranie prevádzok 
  Otvorenie prevádzok - opatrenie z 19.5.2020 (146,5 kB | 12x stiahnuté)
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca šk.roka ...zobraziť celý príspevok
TOP-SITE