Zápisnica + uznesenia zo zasadnutia OZ – 30.09.2019

  zápisnica zo zasadnutia OZ 30.09.2019 (258,0 kB | 62x stiahnuté)
  uznesenia zo zasadnutia OZ 30.09.2019 (497,0 kB | 40x stiahnuté)
  Final rozpočtové opatrenie č. 1/2019 (27,0 kB | 0x stiahnuté)
  Final rozpočtové opatrenie č. 2/2019 (27,5 kB | 0x stiahnuté)
  Final rozpočtové opatrenie č. 3/2019 (27,0 kB | 0x stiahnuté)
  Final rozpočtové opatrenie č. 4/2019 (27,5 kB | 0x stiahnuté)
  Audítorská správa za rok 2018 (212,6 kB | 17x stiahnuté)
TOP-SITE